INTUÏTIE, JE INNERLIJKE BRONPicture-Taker-VrdZhh


Je hoort wel vaker dat je dient te vertrouwen op je intuïtie, je innerlijke stem.

Maar wat is dat intuïtie, waar komt het vandaan en kan je er wel echt op vertrouwen?

Picture-Taker-hH8IgX

Intuïtie is innerlijk weten. Een weten dat er ineens is, zonder verklaring. Een weten dat voorbij gaat aan rationele overwegingen en komt vanuit je hart. De grote kunst bestaat erin het niet in vraag te stellen, af te wijzen of door rationele gedachten te hervormen, maar er wel naar te luisteren en er naar te handelen.

En je gevoel volgen is dat dan hetzelfde?

Picture-Taker-v7n5fq

Helaas, je gevoel kan gekleurd zijn door overtuigingen, vooroordelen, ervaringen uit het verleden, onzekerheden, onveiligheden, angsten, normen en waarden. Als je durft te luisteren naar je intuïtie, krijg je contact met je ware zelf, je hart en de bron van alle wijsheid. Zo kunnen beperkende overtuigingen zoals “het lukt mij nooit”, “ik ben niet voor het geluk in de wieg gelegd”, “ik maak mij belachelijk”, "het is mijn fantasie” je verhinderen om te luisteren naar je intuïtie.

Waarom zou je luisteren naar je intuïtie?

Picture-Taker-cRDo8n

Je intuïtie is verbonden met je onderbewuste, dat op zijn beurt in contact staat met je hogere zelf en de universele wijsheid. Je onderbewuste weet veel meer dan hetgeen waar jij je op dit moment bewust van bent. Met je intuïtie gaan samenwerken brengt je dus voorbij je rationele denken en je gevoelens die berusten op wat je in leven hebt ervaren. Je intuïtie helpt je beslissingen te nemen op een hoger plan, je zesde zintuig te gebruiken.

Hoe komt het dat je niet altijd contact hebt met je intuïtie?

Picture-Taker-RsmVdf

Iedereen heeft een voorkeur in aandacht geven (horen, zien, voelen…). Je zult eerder reageren op prikkels die via deze weg naar je toe komen. Ook je normen, waarden en overtuigingen kleuren je waarnemingen. Elke seconde word je gebombardeerd door visuele, auditieve en andere zintuiglijke indrukken. Je kunt niet alles tegelijkertijd in je opnemen en dan gaan filteren.

Test jezelf even voor 1 minuutje:

Picture-Taker-Fw5lWN

  • kijk om je heen en registreer elk detail per zintuig: wat zie je, wat hoor je, wat ruik je, wat proef je, wat voel je, welke sfeer neem je waar, welke prikkels geeft je dit. Ga je hele lichaam langs en concentreer je op alles wat naar je toe komt
  • realiseer je hoe overweldigend al deze details zijn. En dit dan nog in enkel 1 minuutje tijd
  • hoe kan jij nu uit deze mega grote informatie aan indrukken je intuïtie uitkristalliseren
  • hoe distilleer jij nu: ga je op je gevoel af, op de rationele feiten, op ervaringen uit het verleden, of op nog iets anders?

Welke soorten intuïtie bestaan er?

Picture-Taker-labE1q

Er kan een onderscheid gemaakt worden op verschillende niveaus:
  • emotionele intuïtie: gebaseerd op de boodschappen van je gevoelens en emoties
  • fysieke intuïtie: gebaseerd op de boodschappen van je lichamelijke sensaties
  • mentale intuïtie: gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring
  • omgevingsintuïtie: gebaseerd op gewaarwordingen, sferen en dingen die zich in je omgeving afspelen
  • spirituele intuïtie: gebaseerd op universele wijsheid, zoals o.a. paranormale gaven, helderzien, helderweten, heldervoelen, helderhoren, helderproeven, helderruiken

Hoe krijg je (opnieuw) contact met je intuïtie?

Picture-Taker-LakuGQ Picture-Taker-OBVKvg
Picture-Taker-D3JP3l Picture-Taker-itrvv9


Stilte is het sleutelwoord. Stilte in jezelf. Door je naar binnen te richten, te verstillen. Door je te richten op je ademhaling; deze dieper en rustiger te laten worden. Je kunt gaan mediteren, yoga beoefenen, wandelen in de natuur, dansen, sporten. Alles wat je dichter bij jezelf brengt, stilte, rust en innerlijke vrede brengt is OK.
Soms raak je er zelf niet zo goed bij. Hulp kan dan helpen. Je kunt je aansluiten bij een meditatiegroepje, of oefenen met iemand die je vertrouwt.
De enige echte goede manier om je dieper en veelvuldiger met je intuïtie te verbinden is oefenen-oefenen-oefenen…

Wens je hulp of begeleiding, dan sta ik graag voor je klaar.

Lieve hartgroeten,

Picture-Taker-xorE49


Marina

Picture-Taker-KNLKgW