ACCEPTATIE, DE DRIJFVEER VOOR EEN VREDIG EN VERVULD LEVEN


Picture-Taker-fF2XXw


Indien het leven niet loopt zoals je zou willen, dan komt er verzet en wens je zo snel mogelijk uit de situatie bevrijd te worden, opnieuw de touwtjes in handen te krijgen en het gebeuren zo snel mogelijk achter je te laten.

Picture-Taker-9nfBcH

Helaas, zo werkt het niet.
Hoe meer verzet je biedt, hoe meer datgene wat je niet wil zich aan je zal presenteren en hoe harder jij zal moeten blijven vechten.

Picture-Taker-mH7Vio

Hoe werkt het dan wel? Door acceptatie. Pas dan kan je weer verder en wordt er ruimte geschept voor groei en comfort.
Vooraleer je echter in deze comfort-zone kan terecht komen, heb je werk te verrichten.

Picture-Taker-rJHjnk

Het vertrekpunt hierbij is om onderscheid te maken tussen het ego en het Zelf.
Het ego is het gedeelte van je persoonlijkheid, dat stuk van jou dat de alledaagse dingen meemaakt, en er met het hoofd en de emoties sterk bij betrokken is.

Picture-Taker-7eP74z

Het Zelf is het gedeelte van je dieper liggende ziel, die jou stuurt in het leven naar datgene waarvoor jij hier op aarde bent gekomen, jouw opdracht, jouw levensvervulling.
Heel dikwijls gebeurt het dat wat het ego wil, niet hetzelfde is dan wat het Zelf wil.
Zo heeft ieder van ons zijn eigen verhaal en zijn eigen weg te gaan.

En hoe kan acceptatie dan werken? Door het hier en nu te aanvaarden en het verzet op te geven. Het accepteren van de realiteit heeft helemaal niets te maken met lijdzaam toekijken, zwakheid, ondergaan, aphatisch zijn. Integendeel, pas als je oprecht kan zeggen en voelen: OK dit is de situatie en het is zoals het is, kan je verder kijken naar hoe het verder kan.

Picture-Taker-biRaZv

Blokkades op je weg zijn bedoeld om je naar een nieuw pad te leiden. Het dwingt je als het ware om iets te doen aan/met wat je overkomt. Het maakt dat je kunt gaan kijken naar de diepere oorzaak van je moeilijkheden, je hindernissen. Van binnen is zoals van buiten. Al waar je mee vecht is een manifestatie aan de buitenkant van iets dat vanuit de binnenkant ontkend wordt of (nog) niet geheeld is.

Hierbij enkele voorbeelden:

Picture-Taker-AtB2M8

  • je bent helemaal van de kaart als iemand iets lelijks tegen of over je zegt. Je reactie kan zijn dat je de ander wil treffen met pijnlijke woorden. Heb je je dan al eens afgevraagd waarom deze woorden zo kwetsend waren: bevatten zij een waarheid die je (nog) niet wil/kan zien en waar je iets zou aan kunnen doen
  • je bent ontslagen en je begrijpt helemaal niet waarom dit je overkomen is. Je bent boos en vijandig over wat jou te beurt valt. Kijk even naar binnen: was je echt zo gelukkig in deze job of wou je diep van binnen dat er een eind aan kwam, of vond je dat je deze baan niet verdiende, niet waardig was, te hoog gegrepen
  • je bent bestolen, je hebt geldgebrek. Je verwijt de “gegoeden” en de wereld om je heen dat rijkdom bijzonder oneerlijk is verdeeld. Als je dieper kijkt bij jezelf, heb je dan negatieve gedachten over geld, over je eigenwaarde, over hoeveel jij waard bent

Picture-Taker-EKJGn9

  • je hebt een lichamelijke disfunctionaliteit. Je kijkt neerbuigend neer op diegenen die geen rekening houden met jouw “handicap”. En hoe zit het met jou, vindt jij jezelf mooi en de moeite waard met/ondanks/dankzij deze disfunctionaliteit
  • een geliefde sterft of verlaat jou. Je verdriet kent geen grenzen en je verwijt je geliefde dat hij/zij jou in de steek gelaten heeft en/of dat God bijzonder onrechtvaardig is. Kan jij deze persoon loslaten en begrip tonen voor het feit dat hij/zij nu een andere weg gaat en dat jij op eigen benen een nieuw pad dient te bewandelen. Ben je klaar om te zien dat jij zo veel liefde van/voor jezelf waard bent dat jij genoeg houvast hebt aan jezelf

Pas als je in al deze omstandigheden, even een pas ter plaatse maakt en zegt tegen jezelf: OK zo is de situatie en niet anders. Dan pas komt er ruimte vrij om vooruitgang te boeken met jouw gevoel, jouw emoties, jouw dieper voelen en jouw kracht om je diepste zijn naar boven te halen. Dan ondervind je genoeg rust en vrede in jezelf om een nieuw pad te gaan bewandelen en voor altijd komaf te maken met je onvrede naar de buitenwereld toe.

Picture-Taker-orOWT8

Acceptatie geeft jou de kracht en de vleugels om je ego te overstijgen en je Zelf in volle glorie te mogen ontplooien en beleven.

Beleef het vreugdevol.
Liefdevolle lichtgroeten,

Picture-Taker-dEHi0p


Marina


Picture-Taker-sK1qoM