IMPATIENS (REUSENBALSEMIEN)
BACHREMEDIE BIJ EENZAAMHEID
EN ONGEDULD


Picture-Taker-uyyWlkReuzenbalsemien is een kruidachtige plant die wel 2,5 m hoog kan worden. De grote roze-witte bloemen bloeien van juli tot en met oktober. De zaden van de plant bevinden zich in peervormige zaaddozen, die na aanraking spontaan openspringen waarbij meer dan 1000 zaden tot wel 7 meter ver worden weggeschoten.

Picture-Taker-58WTpS

Oorspronkelijk komt de plant uit de Himalaya, meer bepaald Tibet en India. In België werd de plant geïntroduceerd in 1939.

Dr. Bach ontwikkelde de Bachbloesem, genaamd “Impatiens”, vanuit de Reusenbalsemien. De naam geeft gelijk aan waarvoor deze remedie ingezet kan worden. Als er overdreven haast gemaakt wordt en daarbij zenuwachtigheid, prikkelbaarheid en geestelijke disharmonie ontstaat, de sterke drang naar alleen zijn en eigen tempo willen behouden, dan kan je er van op aan dat dit hulpmiddel iets voor jou is.

Picture-Taker-wIasam

Ben je nog niet overtuigd of deze remedie past bij jou, kijk dan even hieronder of enkele van deze “eigenschappen” in je rijtje passen:

 • je hebt steeds de indruk dat iedereen in je omgeving traag is
 • je bent een “slavendrijver”-type: anderen aansporen tot spoed, en omdat het langer duurt om het uit te leggen dan het zelf te doen, doe je het ook zelf

Picture-Taker-Nuy3c5


 • het liefst alleen en in je eigen tempo werken, grote behoefte aan onafhankelijkheid

Picture-Taker-4VrpE5


 • nijdig worden in de file, je beurt niet kunnen afwachten, vloeken
 • de zinnen van anderen afmaken vooraleer ze uitgesproken zijn
 • je kritiek (ontactvol) meteen spuien, snel geïrriteerd en opvliegend zijn
 • niet kunnen stilzitten
 • nerveuze gebaren maken, op je stoel heen en weer wippen, met je vingers op de tafel trommelen, aan je haar prutsen

Picture-Taker-7KnREw


 • makkelijk ongevallen oplopen door haastig te zijn
 • spanningspijnen of –krampen in je nek-, schouder-, en/of rugstreek
 • plotse uitputtingstoestanden en snel moe

Picture-Taker-bzjM7k

 • je eenzaam voelen

Kan allemaal gebeuren en gelukkig kan je je toevlucht nemen tot de Bachremedie Impatiens (behorend tot de indeling 4 – eenzaamheid – remedie 18 – element hout)

Je neemt 4x4 druppels per dag (of meer indien nodig) van de oplossing (niet de moedertinctuur) en zie wat het resultaat is:
 • je krijgt geduld, zachtmoedigheid, tederheid en begrip voor anderen
 • je brengt begrip op voor de tragere manier van handelen van je medemensen
 • je innerlijke onafhankelijkheid neemt toe

Picture-Taker-7t3B9K Picture-Taker-BPjSAM


 • je laat je talenten en bekwaamheden tactvol ten dienste gaan van het grotere geheel
 • je krijgt vertrouwen in de tijd, waardoor stress-veroorzakende patronen tot het verleden behoren
 • je krijgt een ontspannen levenstempo

Wens je meer over Bachremedies te weten, klik dan even door naar
Therapieën-Bachremedies, en/of weetje van november 2013-Cerato.

Uiteraard ben je ook welkom op mijn praktijk voor een persoonlijke uitmeting van de Bachremedies die op dit moment voor jou van toepassing zijn.

Picture-Taker-fRFz14

Effe bellen: +32 (0)14 61 98 03 of +32 (0)485 733 230.

Oef, wat een rust…

Lichtgroetjes,
Marina


Picture-Taker-sK1qoM