ROUWVERWERKING


Picture-Taker-Ni8ZWb1 november staat voor Allerheiligen, de dag dat de overgegane zielen herdacht worden.

Picture-Taker-6O5u16

Traditioneel wordt er een bezoek gebracht aan het kerkhof, bloemen neergelegd en in gedachten teruggekeerd naar diegenen die het tijdelijke voor het eeuwige hebben verruild.


Bij het afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, komen vele gevoelens, emoties, gedachten en overpeinzingen naar boven. Als je kan wenen en rouwen om wat is geweest, ben je op de goede weg. Soms echter, kan het verdriet geen weg vinden om zich te uiten en blijven de pijn en het verdriet van binnen vastzitten. Het kan ook zijn dat je nog niet toe bent aan verwerken, aan accepteren dat wat gebeurd is effectief ook plaatsvindt en dat afscheid zich aandient.


Picture-Taker-5oBAi2

Rouwverwerking is echter een noodzaak om met je verlies te kunnen omgaan. Dit verlies omhelst niet alleen overlijden, maar kan ook gaan om andere belevenissen die pijnlijk voor je zijn zoals: (echt)scheiding, ongeluk, liefdesverdriet, dementie, het verbreken van contact, ontslag, ziekte, handicap, ongeluk, misbruik, en zo veel meer. Alles wat loslaten inhoudt, dient over de weg van verwerking te lopen.

Picture-Taker-B8TXQz


En hoe doe je dat: rouwen en verwerken?

Picture-Taker-45mKhk Picture-Taker-U8DHul

Picture-Taker-EhWME4 Picture-Taker-seOVsJ


Elk rouwproces is anders en bijzonder persoonlijk. Mocht je de kans gehad hebben om afscheid te nemen van de geliefde; gevoelens, zaken die gezegd/uitgepraat dienden te worden ook een uitlaatklep hebben gevonden, dan kan de verwerking mogelijk vlotter verlopen.
Rouwen vergt ongelooflijk veel energie en het is daarom niet ondenkbaar dat je gewicht snel afneemt. Rust is een must als je verlies te verwerken hebt. Goede voeding en zorg voor je gezondheid zijn noodzakelijk.
Als slapen niet al te best lukt, blijf dan niet liggen in bed; sta op, lees een boek, bekijk een ontspannende film. Het is aan te raden het gebruik van slaapmiddelen tot een minimum te beperken en, indien je er toch even nood aan hebt, het gebruik na een tijdje gestadig weer af te bouwen. Je mag jezelf in deze tijden wat meer verwennen: neem eens een warm bad, omring je met kaarsen en zachte muziek, gun jezelf tijd om tot je zelf te komen.

Picture-Taker-HU0XoP

Ook schuldgevoelens kunnen de kop op steken. Het is normaal om in het begin de ander in een mooier daglicht te stellen, te denken/voelen dat je te kort bent geschoten, dat je meer of anders had kunnen doen; doch langzamerhand zal de realiteit weer de bovenhand krijgen en ga je de dingen opnieuw in zijn eigenlijke context kunnen plaatsen.
Rouwen kan lang duren en de omgeving is niet altijd in staat deze tijd aan jou te gunnen.
Neem en vraag de tijd die je nodig hebt om tot je zelf te komen. Je gelooft het niet, maar tijd heelt alle wonden. Voor de één is dat wat langer dan voor de ander en soms heb je jaren nodig. De draad weer oppikken kan pas als je aanvaardt dat de dingen zijn zoals ze zijn en dat mag best tijd in beslag nemen.
Vrienden/familie mogen zeker eens langs komen; zij kunnen naar je luisteren, mee gaan wandelen; eens over iets leuks verhalen. Het tempo is aan jou, doch geef hen de kans je een helpende hand toe te steken. En lukt het niet alleen, zoek dan hulp bij een vertrouweling, een hulpgroep, een arts, een therapeut.

Picture-Taker-bpTlxn

In mijn praktijk heb ik meermaals mensen behandeld voor hun niet te verwerken verdriet. Zo kan rouwverwerking bij wijlen pas na jaren zijn aanvang nemen en op gang komen.
Zo was er een man in mijn praktijk die voor voetreflexologie kwam.
Hij had zijn moeder verloren tijdens zijn puberteit. Hij was nu 38
en kon over deze gebeurtenis niet praten zonder dat er tranen in zijn ogen kwamen. Na een aantal sessies, begon hij spontaan over zijn moeder te verhalen en hoe hij dit beleefd had. Uiteindelijk kon hij deze gebeurtenis een plaatsje geven en van zijn echtgenote heb ik vernomen dat hij nu een aangenamer man is om mee samen te leven.
Zo heb ik ook een dame behandeld die verdriet had omwille van de penibele gezondheidstoestand van haar zoon. Haar hart voelde beklemd en zij kon niet wenen. Na een aantal gesprekken en Reiki-sessies hebben de waterlanders hun weg gevonden en kon zij het verdriet toelaten en aan de aanvaarding en verwerking beginnen.

Mocht je meer willen lezen over de verwerking van verdriet, en/of hoe je anderen daarin steunt, dan kan ik je de boeken van Manu Keirse aanbevelen. Zij handelen allen over verwerking en het soelaas bieden van begrip en inzicht.

Een van de boekjes die ik zelf aan mijn klanten geef ivm rouwverwerking is: “Vingerafdruk van verdriet, woorden van bemoediging” van Manu Keirse. Neem het eens vast, herken je verdriet, je wanhoop, en zie de weg die in het verschiet ligt.

Picture-Taker-iLlFRH

Andere tips, die ik reeds geschreven heb en die verwant zijn aan dit onderwerp zijn:


Mocht je vragen hebben dan sta ik graag voor je klaar. Je bent altijd welkom.

Picture-Taker-AJK22f

Het allerbeste,
MarinaPicture-Taker-sK1qoM