21 DECEMBER 2012
APOCALYPS OF NIEUW BEGIN


Picture-Taker-TNYAsQ


Er wordt tegenwoordig zo veel geschreven over het einde der tijden dat zou plaatsvinden op 21 december 2012. Het einde van de tijdskalender van de Maya’s en de doemscenario’s van vele new-age sites overdonderen de media en circuleren welig rond.Velen voelen angst, anderen trekken de schouders op en blijven appatisch of veroordelen de boodschappers. Maar wat is er nu echt aan de hand, waar komen al deze verhalen vandaan? En zijn het heus wel doemscenario’s, of piept er aan de horizon iets prachtigs nieuw, een nieuwe cyclus, een heropstanding van de mens in al zijn glorie?

Picture-Taker-gm4okj

Wij leven sinds duizenden jaren in de wereld van de polariteit/dualiteit: de derde dimensie en/of de vierde dimensie. Polariteit/dualiteit betekent elkaars tegenovergestelde, zoals: goed/slecht, zwart/wit, liefde/haat, licht/donker, enzovoort. Om in deze dimensie te leven, moet de mens zich constant beschermen om te kunnen overleven en niet van honger om te komen. De mens heeft in de loop der tijden allerlei ontwikkelingen doorgemaakt, uitvindingen gedaan, kapitaal vergaart, macht uitgeoefend, elkaar vernietigd, tegengewerkt, eigenbelang vooropgezet, strijd geleverd en zo meer. De ganse maatschappij is tot nu toe steeds geregeerd geweest door geld en macht.

Picture-Taker-Hcjlgc Picture-Taker-t9TxvR

Op 21 december 2012 staan de zon, de maan en de aarde, tesamen met nog een aantal andere planeten op één lijn met het centrum van het melkwegstelsel. Volgens de sjamaanse kosmologie van de Maya’s markeert dit een grote cyclus van 26.000 jaar die zowel het einde van het ene als het begin van het andere inluidt. Deze planetaire constellatie vooroorzaakt een bundeling van energieën waardoor nieuwe wendingen plaatsvinden.
Picture-Taker-M2rDyl
Deze energetische instraling van het menselijk bewustzijn geeft de mens de kans om zijn afgescheiden-zijn te verlaten en een enorme stap vooruit te zetten in zijn ontwikkeling en de terugkeer van de mens naar de eenheid te bewerkstelligen. Hij sluit als het ware een deel van zijn ontwikkeling af, waarin de mens zich afgescheiden voelde van de anderen en alle dingen. In de vijfde dimensie wordt de mens zich weer bewust dat hij één is met alle andere mensen, de natuur, de hoogste schepper; dat alles met elkaar verbonden is en niets op zichzelf staat. In 2012 krijgt de mens de kans een heuse sprong voorwaarts te maken in haar evolutie.

Picture-Taker-QdCoc2

Hoe dit allemaal in zijn werk gaat wordt uitstekend beschreven in het boek: De samenleving in 2015, geschreven door Christoph Fasching, en gechanneld door Aartsengel Gabriël.

Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van wat er zich op dit moment op aarde afspeelt en vertelt waarop de mensheid zich kan verheugen wanneer ze in de vijfde dimensie aankomt. Voor alle maatschappelijke gebieden stelt hij veranderingen voor: financiën, gezondheidszorg, opvoeding, ecologie, en nog veel meer. Het boek werd geschreven in 2009. Gaandeweg, kan je zien dat een heel deel van de afbrokkeling van ons huidig bestel zich inderdaad reeds in grote lijnen voltrekt zoals beschreven.

Deze grootse wijziging voltrekt zich, mede waardoor:

 • het financiële systeem in elkaar stort het geld verdwijnt en geen ander ruilmiddel in de plaats komt
 • de oorlogen ophouden te bestaande politiek verdwijnt
 • de wetten verdwijnen (intentie voldoende is om navolging te kennen)
 • het werk vrijwillig wordt uitgeoefend, volgens de keuze van de mens zelf, in datgene wat hij graag wil doen; dienstbaarheid voor de gemeenschap voorop staat
 • de opvoeding en school wijzigen in het belang van het kind
 • enkel biologisch voedsel zal geteeld worden; vegetarisme hoogtij viert
 • de vooruitgang/uitvindingen/evolutie heel snel gaan: geld en belangen spelen immers geen rol meer
 • alle mensen met hoog trillende energie opgeladen zijn, zodat de liefde primeert en afgescheidenheid niet meer bestaat

Picture-Taker-tp3WAh

Picture-Taker-m7mcIC

De nieuwe samenleving zou er volgens dit boek als volgt kunnen uitzien:

 • ieder kan doen en laten wij hij wil
 • er is genoeg voor iedereen en iedereen heeft er evenveel recht op
 • alles is van iedereen
 • het hoogste gebod is de bescherming van de natuurde hoogste raad van wijzen heeft de macht beslissingen te nemen in overleg met de gemeenschap
 • bij elk besluit wordt de raad uit het licht geraadpleegd; het belang van de gemeenschap staat altijd voorop
 • aan de aarde wordt teruggegeven wat haar is afgenomen
 • de mensen worden begeleid door hun persoonlijke gidsen

Picture-Taker-lIs5hN Picture-Taker-MS3a8N


Lijkt je dit allemaal te utopisch of wil je weten hoe wij samen deze nieuwe wereld kunnen scheppen?
Het boek geeft richtlijnen over wat wij als mens kunnen doen als de dingen zich voltrekken; hoe wij mee kunnen bouwen aan deze nieuwe maatschappij, aan de nieuwe mens.
Wat hebben wij te verliezen?
Veel, zo niet alles, want deze kans doet zich maar eens in de 26.000 jaar voor.
Koop het boek en lees het.
Beslis dan welke kant je wil uitgaan.
Een echte aanrader!


Met veel liefde en geloof,

Picture-Taker-ZVnXs0

Marina

Het boek:
De samenleving in 2015 door Christoph Fasching
ISBN 978 94 6015 054 8 NUR 720
Uitgeverij Akasha