ZELFDODING, ANDERS BEKEKEN
een moeilijk onderwerp maar wel van deze tijd

Picture-Taker-jAyBsC


Wij leven in een cultuur die een enorme angst kent voor de dood. Dat geldt zowel voor diegenen die vanuit hun religie in een hiernamaals geloven als voor hen die menen dat er na de dood niets meer is. Vanuit die angst is het begrijpelijk dat zelfdoding nog steeds een enorm taboe is. ‘Gewoon’ sterven is al erg, laat staan dat je zélf een einde aan je leven maakt.
Picture-Taker-M5aoTn
Als iemand een poging tot zelfdoding onderneemt, wordt hij/zij meestal geconfronteerd met negatieve reacties als onbegrip, afkeuring, woede, verzet, gêne of ontkenning. Ook nabestaanden van zelfdoding krijgen vaak met dit soort reacties te maken. Zij voelen zich niet alleen afgewezen en in de steek gelaten door degene die een al dan niet geslaagde zelfmoordpoging ondernam, maar ook door de buitenwereld. Die denkt al gauw dat er iets mis is met de achterblijvers, omdat zij deze zelfmoord(poging) niet hebben kunnen voorkomen. Zo drukt de maatschappelijke veroordeling van deze daad vaak zwaar op hen. Maar ook veel in spiritualiteit geïnteresseerde mensen hebben vrij uitgesproken opvattingen en oordelen over zelfdoding.

Uitspraken zoals:
‘het levert slecht karma op en het duurt vele levens voor zoiets vereffend is’
‘het wordt afgekeurd door de geestelijke wereld’
‘je komt in een donkere, zware sfeer terecht en je zal veel moeite moeten doen om een lichtere sfeer te bereiken’
‘het is nooit de bedoeling, je moet het altijd zien te voorkomen, anders krijg je de volgende keer een nog veel zwaarder leven te verwerken’

En meer van dat fraais…

EVOLUTIE VAN DE ZIEL

Picture-Taker-6XS594

Gelukkig krijgen wij steeds meer inzicht in de evolutie van de ziel door de vele levens heen, en de bedoeling van deze ontwikkelingsweg. Vrij nuchtere, wetenschappelijk ingestelde psychologen, artsen en therapeuten deden, en doen, onderzoek naar BDE’s (bijna dood ervaringen).
Het boek van de cardioloog Pim van Lommer: ‘
Eindeloos Bewustzijn’, is een bestseller geworden en heeft het grote publiek kennis laten maken met dit verschijnsel.
Onderzoek naar het leven tussen levens in (Life Between Lifes) is minder bekend. Dr. Michael Newton, een Amerikaanse regressie- en reïncarnatie-therapeut heeft in de loop van zijn leven ongeveer 7000 mensen onder hypnose in contact gebracht met hun metabewustzijn, hun ziel, en zo een schat aan informatie vergaard over het tussenbestaan. Hij vroeg deze mensen, of liever hun ziel, naar het doel van hun levens, hun zielsplan, hun contact met leraren en gidsen, hun activiteiten en nog veel meer. In het nieuwste boek van Michael Newton: ‘De Zielenreis, het bestaan tussen de levens in’ beschrijft hij een serie case-studies die laten zien wat er met ons gebeurt wanneer het leven op aarde voorbij is en wat er gebeurt met zielen voordat ze uiteindelijk in een ander leven naar de aarde terugkeren.
Uit deze onbevooroordeelde onderzoeken spreekt veelal een andere visie op de betekenis van leven en dood dan wordt aangegeven in de oude religieuze geschriften van verschillende culturen. Vaak waren deze religieuze opvattingen ook van invloed op de gechannelde boodschappen van vroegere tijden. Daar zijn de boeken van Josef Rulof een goed voorbeeld van. De informatie die tegenwoordig doorkomt via mediums is vaak anders van toon en meer in overeenstemming met de bevindingen van iemand als Michael Newton.

VERBONDENHEID
Picture-Taker-B2fjQS
Wat komt uit deze onderzoeken en gechannelde informatie naar voren?
Weet dat wij na onze dood nooit veroordeeld worden door de geestelijke wereld, wat we ook voor vreselijks hebben gedaan!
Wijzelf zijn onze meest kritische beoordelaars. Wij worden liefdevol gewezen op tekortkomingen en ‘fouten’, maar ze worden gezien als ervaringen die wij nodig hebt om te groeien en als handelingen die voortkomen uit een gebrek aan bewustzijn.
Als ziel maken wij een ontwikkeling door die tot doel heeft om een steeds hoger bewustzijn te verwerven. Wij worden steeds wijzer en liefdevoller naarmate ons bewustzijn toeneemt. Wij worden ons in toenemende mate bewust van onze herkomst als ziel en onze verbondenheid met anderen. Wij zijn met alles en iedereen verbonden en al onze ervaringen komen ten goede aan het geheel.

Als ziel zullen wij alle mogelijke ervaringen een keer mee moeten maken, nodig voor de groei van onze ziel. Sommigen doen er lang over om bepaalde lessen te leren, anderen hebben daar minder tijd voor nodig. Maar allemaal zullen wij ooit moeten ervaren wat het is om dader te zijn, én hoe het voelt om slachtoffer te zijn; hoe het is om onder erbarmelijke omstandigheden te overleven, maar ook wat het betekent om in overvloed te leven. Wat het is om in een mannelijk lichaam te leven, en hoe het voelt om in het lichaam van een vrouw te leven. En nog veel meer.

Elke ziel heeft haar eigen karakter, voorkeuren en talenten. Die bepalen mede de keuze van de levens die zij lijdt. Samen met haar gidsen en leraren ontwerpt de ziel tijdens het tussenbestaan, en na een grondige evaluatie van het voorafgaande leven, een plan voor het volgende leven. Omstandigheden, het gezin, het lichaam, het karakter, toekomstige partner(s), het wordt allemaal van te voren gekozen, in samenwerking met de andere leden van onze zielengroep die een rol in dat leven zullen spelen. Het doel is om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

VRIJE WIL
Ook het vereffenen van karma speelt een belangrijke rol.
LEES VERDER...