VRIJE WIL

Picture-Taker-FTRKqr

Ook het vereffenen van karma speelt een belangrijke rol.
Zo zullen wij misschien met een geliefde zielsverwant de afspraak maken om in dat leven als vijanden tegenover elkaar te staan. Misschien om te leren strijden, je weer te verzoenen en/of een oud conflict op te lossen. Meestal leren wij het meest van een moeilijk leven, waarin we uitgedaagd worden om de problemen die wij tegenkomen het hoofd te bieden. Ook de manier waarop we het leven verlaten is (meestal) onderdeel van het zielsplan, al zijn er vaak meerdere opties, afhankelijk van de keuzes die wij tijdens ons leven gemaakt hebben. Want ondanks het zielsplan hebben wij ook onze vrije wil en kunnen wij andere wegen inslaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het belangrijkste is dat we de leerdoelen die wij ons gesteld hebben bereiken. Onze gidsen en hoger zelf begeleiden ons daarbij en zorgen er voor dat wij die personen en gebeurtenissen op onze weg tegenkomen die naar dat doel leiden. Vanuit de gedachte dat wij hier zijn om zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen, zou het kunnen dat de ziel bewust kiest in een bepaald leven om er zelf een einde aan te maken. Hieronder een aantal voorbeelden.

ONDERDEEL VAN HET ZIELSPLAN

Picture-Taker-J69Jj1

Het zou kunnen zijn dat een ziel als persoonlijkheid in een vorig leven totaal geen begrip heeft kunnen opbrengen voor een partner die een eind aan zijn/haar leven heeft gemaakt. Misschien is hij/zij vol woede en frustratie achtergebleven en heeft hij/zij het zijn/haar partner niet kunnen vergeven. Door als ziel te kiezen voor een situatie waarin hij/zij als persoon zelf in die situatie terecht komt waarin hij/zij geen andere uitweg meer ziet, kan de ziel ervaren hoe een persoon tot een dergelijke daad overgaat. Mogelijk kan het bij een poging blijven om tot dat inzicht te komen en hoeft deze niet te slagen. Maar het is ook mogelijk dat een geslaagde zelfdoding een bijzonder belangrijke ervaring is voor de nabestaanden. Het kan voor een nabestaande een keerpunt in zijn/haar leven zijn, waardoor hij/zij op het spirituele pad terecht komt. De ervaring is meestal nog veel intenser dan een natuurlijke dood en kan het leven serieus overhoop halen. Iemand kan daardoor op zoek gaan naar de betekenis van zijn/haar eigen leven of het leven in het algemeen en tot nieuwe inzichten komen. Hij/zij kan belangstelling krijgen voor zijn/haar eigen groeiproces en dat van anderen. Hierdoor kan hij/zij zachter, gevoeliger worden en mededogen ontwikkelen. De ziel die overgaat, kan daarmee het belangrijkste doel voor dat leven hebben bereikt en mag terugkeren naar ‘huis’. Vaak zal deze ziel vanuit die dimensie degene die achterblijft willen ondersteunen. Zodoende kan een mooie relatie ontstaan die veel kan betekenen voor beiden als de achterblijver daar voor open staat.
Picture-Taker-gi8rUj
Iemand die een zelfmoordpoging overleeft, kan zelf ook een versnelde spirituele ontwikkeling doormaken, doordat hij/zij hulp zoekt en vindt bij één of andere (alternatieve) therapievorm. Niet zelden zal zo iemand de behoefte voelen om een opleiding te gaan volgen om andere mensen met een vergelijkbare problematiek te gaan helpen. De meeste genezers en therapeuten in het alternatieve circuit hebben zelf een niet gemakkelijk leven geleid en een emotionele crisis doorgemaakt. Velen hebben ooit een zelfmoordpoging gedaan, of liepen rond met plannen die ze nooit uitvoerden.

De andere mogelijkheid is, dat het leven ondraaglijk is geworden. Iemand is totaal vastgelopen en geen enkele hulppoging bereikt deze persoon meer. Dan kan het hoger zelf samen met de gidsen van deze ziel besluiten dat het geen zin meer heeft om verder te gaan. Mogelijk zijn de uitdagingen toch te groot geweest en heeft deze persoon op eerdere momenten de hulp die er ook vanuit deze dimensie geboden werd, niet kunnen zien of toelaten. De ziel zal wel onder ogen moeten zien dat haar missie in dat leven niet geslaagd is, maar ze zal er niet om veroordeeld worden. Ze zal de problemen in een volgend leven wel opnieuw aan moeten gaan, maar misschien in een iets andere vorm, waardoor de kans van slagen groter is. Als de zelfmoordpoging slaagt, is er meestal sprake van medewerking van de gidsen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat een poging mislukt, wat veel vaker gebeurt.

Picture-Taker-SAdroW

Een ziel kan kiezen voor een leven als persoon met een psychische ziekte, bijvoorbeeld om te ervaren hoe het is om in extreme mate geen controle te hebben over zijn/haar emoties. Tegelijk kan deze ziel als doel hebben om mensen in haar omgeving te leren empathie te ontwikkelen, of op een andere manier met geestesziekte om te gaan. Ook karmische aspecten kunnen een rol spelen. Als de ziel haar zelf gestelde doelen heeft bereikt kan ze besluiten, in samenspraak met haar gidsen, om eruit te stappen. Een zelfdoding hoort dan tot de mogelijkheden. Best mogelijk dat dit een onderdeel van het zielsplan was om deze ervaring op te doen of dat deze keuze later in de loop van het leven op zielsniveau gemaakt werd.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden om duidelijk te maken dat wij er niet zonder meer van uit kunnen gaan dat een zelfdoding altijd ongewenst en onbedoeld is.

Bronvermelding: uit het boek "Zelfdoding in het licht van de ziel" van Ellen Scheffer (Esocentrum 2010). Een hartverwarmend, troostrijk en waardevol boek om te lezen en te koesteren.


Picture-Taker-924SIF

Heb je nog vragen, of wil je je hart hierover luchten, dan sta ik graag voor je klaar.

Je kan, indien gewenst, ook terecht voor hulp of een babbel,
op de
zelfmoordlijn 0800 15 800.

Groetjes,

Picture-Taker-IrxyB0
Marina