OVERVLOED MAG EN KAN

Picture-Taker-254RMG

WIST JE DAT
JE MAKKELIJK OVERVLOED IN JE LEVEN KAN TOELATEN
EN LATEN GROEIEN?Wij zijn aanbeland in het veelbesproken 2012!

Ik wens eenieder van jullie het allerbeste, een flinke gezondheid, succes, liefde en, inderdaad,
overvloed.

Picture-Taker-8cQgRK


Alles is met elkaar verbonden en de creatie van “te kort” of “overvloed” kun je zelf beïnvloeden. Als je menigmaal denkt aan al wat er niet is en wat je tekort komt, zal veel van dit alles verwerkelijkt worden. Je gedachten geven de richting van je verwezenlijkingen aan. Dit geldt voor minder fraaie zaken, maar uiteraard geldt dit eveneens voor leuke, plezante, liefdevolle dingen en vanzelfsprekend ook voor overvloed.

Picture-Taker-hzhM1Y
Hoe? Hier volgen enkele eenvoudige tips om overvloed in stromen naar jezelf toe te trekken.

CENTREER JE ENERGIE

Picture-Taker-qYbhCE

Dit is de kunst om jezelf op de eerste plaats te zetten, hetgeen de natuurlijke stroming van de energie in het Universum nastreeft. Egoïsme zegt u? Egoïsme is enkel als je een ander bewust tekort doet. Zorg dragen voor jezelf is waar liefde begint. Wie liefdevol voor zichzelf zorgt, kan veel beter service verlenen aan een ander. Als je geeft vanuit opoffering, draagt het geschenk het gewicht van de opoffering. Durf jezelf op de eerste plaats te zetten. Je vermogen om jezelf goed te behandelen kan bepalend zijn voor de mate waarop je de traditie van overvloed (= meer dan wat je nodig hebt) kunt overnemen.

CREËER EEN VACUÜM - MERLIJNSE WET
Een vacuüm wordt gecreëerd op het moment dat je iets met een ander deelt. Dit vacuüm dient opgevuld te worden, met bv. overvloed.

Je hebt 2 basissoorten vacuüm:

  • etherisch vacuüm – tienvoudige opbrengst

wanneer je een geschenk geeft vanuit je hart, keert het 10-voudig naar je terug. Het geven met gulle hand, zonder voorwaarden, maakt een etherische ruimte vrij waarin meer van soortgelijke aard bij je terug kan keren.

Picture-Taker-XWphTK

  • fysiek vacuüm – één-op-één-opbrengst

een fysiek vacuüm kan in gang gezet worden door het creëren van fysieke ruimte. Als je meer kleding wil manifesteren, begin dan met ruimte te maken in je kast. Als je een nieuwe auto wil manifesteren, ruim dan je garage op. Het maken van ruimte in je leven voor nieuwe dingen zal het creëren van overvloed in beweging zetten. De opbrengst zal één op één zijn.

Picture-Taker-NCvkxl
Merlijnse wet – de gelijkmaker

Picture-Taker-VOLzKv

De Merlijnse Wet stelt gewoon dat overvloed wordt gecreëerd door overvloed in gedachten en woorden tot uitdrukking te brengen. Begin de overvloed bij het geven en zie hoe snel die zich uitbreidt naar het ontvangen. Als je succes wil hebben met je zakelijke transactie, zoek dan een mogelijkheid om in elke transactie iets meer te geven dan waarover onderhandeld was. Als de transactie is afgerond en alle partijen het eens zijn, zoek dan een manier om meer te leveren dan oorspronkelijk was overeengekomen. Merlijns Wet zet een serie gebeurtenissen in gang die een overvloed van energie creëren.

RESPECTEER DE UNIVERSELE ENERGIE
Picture-Taker-tBeyHR
Dit is de energie van het potentieel. Voor iedere actie is er een gelijke en een tegengestelde reactie. Ondersteunen je handelingen integratie (samensmelting) of afscheiding? Intentie is hierbij heel belangrijk. Je intentie geeft aan in welke richting je potentieel zal uitdraaien.

NEEM EEN HOUDING VAN OVERVLOED AAN

Picture-Taker-Nhkzt8

Omring je, indien mogelijk, met anderen die gezonde rolmodellen kunnen zijn voor een leven in overvloed. Je leven kan overvloediger worden door naar meer te reiken of door je dankbaarheid te betuigen voor hetgeen je reeds hebt. Neem een houding aan alsof je altijd meer hebt dan nodig is. Het geloof in gebrek, versterkt deze energie en zal tekort naar je toe trekken. Geloven en weten dat je meer hebt dan je nodig hebt en dat overvloed een deel van jezelf is, trekt overvloed naar je toe.

BRENG DE KUNST VAN HET GRACIEUS ACCEPTEREN IN PRAKTIJK

Picture-Taker-BZDDsJ Picture-Taker-to5pOF

Als de overvloed je dan uiteindelijk gevonden heeft, zal die alleen stromen tot op de hoogte die jij toestaat. Dit heeft te maken met de kunst van het gracieus accepteren. Begin te leren complimentjes en kleine geschenken gracieus te accepteren. Breng gracieuse acceptie in de praktijk en je zult het geschenk aan de gever teruggeven. Als je geeft met je hart en je geschenk wordt niet met gratie geaccepteerd, wordt het geschenk kleiner. Het ware geschenk behoort toe aan de gever.

Wil je meer weten over hoe je overvloed in je leven brengt?
Het boek van Steve Rother “Welkom Thuis” – hoofdstuk 10 – blz 145 – kan je al een heel stuk op weg helpen.

Picture-Taker-tZsiUS

Nu nog oefenen.
Veel succes in overvloed gewenst.

Marina.