STRESS: MAAK ER KOMAF MEE


stress-bonk

Stress, opgebrand zijn, uitgeblust gevoel, emotioneel verward zijn, de bomen door het bos niet meer zien; allemaal gevoelens en omstandigheden die ons dagelijks welbevinden vertroebelen. Hoe komt dit toch?

STRESS-vecht-vlucht-illustratie

Stress is een reactie op een bedreiging. De aanmaak van grote hoeveelheden adrenaline, een versnelde, oppervlakkige ademhaling, verhoogde hartslag en opgespannen spieren maken dat je sneller kan vluchten of beter kan vechten tegen het gevaar. Je lichamelijke en mentale stressreactie vergroten je kans om te overleven.

stress-humor2

Te veel werk, strakke deadlines, jobonzekerheid, een zeurende baas, kinderen, familieaangelegenheden, relatieproblemen, chaos, en zo meer, kunnen maken dat iemand gestresseerd door het leven gaat.
Je perceptie (hoe je de dingen ziet) speelt een belangrijke rol in het ervaren van stress. Als bovenstaande factoren zich in te grote mate aandienen, zetten wij ons stressmechanisme volop in werking.

stress-grafiek

Negatieve stress kan een mens ziek maken. Als je het gevoel hebt dat je capaciteiten niet langer in evenwicht zijn met wat je werkgever, je omgeving, van je vraagt, wordt je leefsituatie als bedreigend aangevoeld. Het moment waarop dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon en ook de manier waarop je met stress omgaat is voor iedereen verschillend. Belangrijk is dat je niet te lang blootgesteld wordt aan stress, dat er op tijd en stond rust is. Negatieve stress heeft bij te lange blootstelling altijd een negatief effect op je prestaties en je welbevinden.

stress-man1

Wat gebeurt er zoal als je een té veel aan stress hebt:

 • je stressreactie vraagt heel veel energie van je lichaam
 • je verteringsstelsel krijgt minder energie en je eten verteert minder goed
 • maag- en darmklachten komen dikwijls voor
 • je gaat minder of juist meer eten/snoepen
 • je immuunsysteem krijgt minder energie waardoor je vatbaarder wordt voor griep en verkoudheid
 • je wordt ontzettend moe
 • je bloeddruk verhoogt
 • je krijgt hoofdpijn, migraine
 • je maakt fouten die je anders niet zou maken
 • je wordt kortaangebonden, humeurig, achterdochtig
 • je ziet geen uitweg meer
 • je wordt emotioneler
 • je ziet de samenhang niet meer, je verliest het overzicht
 • je kan een burn-out oplopen als de stress blijft aanhouden

Geijkte methoden en raadgevingen (zie eind van dit artikel) kunnen stress verlichten, maar er zijn ook andere manieren om eraan te werken; de stress terug te dringen.

In Denemarken is het heel gebruikelijk om voetreflexology in te zetten bij het terugdringen van het ziekteverzuim. In 2009 hebben derdejaars studenten van de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen (Nederland) hierover een scriptie gemaakt en proefondervindelijk in een bedrijf voetreflexology gaan toepassen om aan te tonen dat het ook daadwerkelijk afwezigheid wegens ziekte vermindert. Hiervoor verwijs ik graag naar het in bijlage zijnde artikel uit het vakblad Reflexzone – augustus 2009.
Klik op de link om de artikels te lezen: STRESS-scriptie1.jpg en STRESS-scriptie2.jpg

Het is gedurfd, maar ook noodzakelijk dat alle vormen van “genezen”, en/of beter worden, zouden kunnen gebruikt worden om de mens tegemoet te komen in zijn zucht naar verlichting van zijn klachten, zijn welzijn. Als beide vormen een synergie kunnen vormen, kan er tegemoet gekomen worden aan de individuele vorm van beter worden. Tenslotte draait het er toch om dat iemand gezond is, blijft, of het opnieuw wordt.

De voetreflexology kan op verschillende manieren ingezet worden: preventief, ontspannend, stressverlichtend, of klachtenbehandelend. Elk van deze manieren heeft zijn eigen werkwijzen. Deze kunnen per persoon onderzocht, besproken en behandeld worden.

Specifiek aangaande stressbehandeling kan het volgende aangeboden worden:

 • praten met een consulente over je problemen (luisterend oor)
 • vernemen hoe zij zelf door de stress is heengekomen (eigen ervaringsgebied)
 • oplossing(en) aangereikt krijgen (doenbare beslissingen, oplossingen)
 • energie opladen door een sessie voetmassage en/of voetreflexology, handmassage, ademhalingsoefeningen, (leren) mediteren, oefeningen voor losmaken van de (over)gespannen spieren, emotionele ontspanning met etherische oliën, Reiki en of Tachyon

Een woordje uitleg over deze beschikbare sessies:

LEES VERDER...