HANDEN

Picture-Taker-joy47P

Je handen symboliseren wat je vastpakt en loslaat. Vastpakken vraagt om kracht en loslaten vraagt om open handen. Je handen zijn je
handelende organen. Je kan er mee grijpen, je leven in de hand houden/nemen, aanpakken, werken, openen, loslaten, vrede sluiten, troosten, verbinden, strelen, wrijven, zegenen, bijeen brengen, (ver)breken, toeslaan, manipuleren (manus betekent hand in het Latijn). Elke hand is uniek; geen enkele hand is hetzelfde.

Picture-Taker-DPKcvK Picture-Taker-smaAGT Picture-Taker-nndYCOBuigzame handen, zijn handen waarbij de vingers aan de rand van de handpalm ver naar achteren kunnen doorbuigen. Heb je zulke handen, dan sta je heel open voor je omgeving. Heb je onbuigzame handen, dan kamp je eerder met starheid in je gedachtenpatronen en/of hou je vast aan je eigen stramien. Hoe krampachtiger de handen worden, hoe meer angst er in opgesloten zit. Handen die makkelijk openen, voldoende buigzaam zijn en een prettige temperatuur hebben, zijn handen waarin voldoende vertrouwen in de toekomst aanwezig is.

Picture-Taker-KbY3Ah


Heb je warme handen, dan geven zij expressie aan je verlangen naar contact. Deze warmte komt recht uit je hart, net als het bloed dat ze verwarmt. Het maakt het je gemakkelijker om mogelijkheden te benutten. Heb je koude handen, dan getuigen zij eerder van afstandelijkheid, je behoefte om je terug te trekken. Ze worden niet goed genoeg doorbloed en maken je duidelijk dat je je levensenergie intoomt en dat je niet “tegemoetkomt”. Heb je vaak koude zweethanden (klamme handen), dan getuigt dit over je angst. Als je het koude (klamme) zweet uitbreekt, voel je je wellicht eerder gepijnigd en niet direct bereid tot communicatie.

Picture-Taker-5UZ8ol Picture-Taker-DBkjFL


Het handen schudden stamt waarschijnlijk nog uit de periode waarin mensen nog sterk intuïtief waren ingesteld. Door de lichamelijke aanraking wordt het contact gevoeld. Iemand die gewend is doorstastend op te treden en zijn leven zelf in de hand te nemen, heeft sterke handen die goed doorbloed zijn en al bij een eerste kennismaking de ander hartelijk en stevig de hand drukt.

Picture-Taker-FNv2Di


Geeft iemand je een slap handje als begroeting, dan weerspiegelt dit dat de eigenaar geen eigen aanspraak op het leven kan maken. Anderzijds bestaat er ook nog zo iets als het hebben van een fijngevoelige hand, die veel aanvoelt en tot expressie brengt, zonder grote fysieke nadruk in de handdruk te leggen.

Picture-Taker-Bt4EYb


Soms worden zakelijke transacties bezegeld met een handslag. Het is een symbool van eerlijkheid. De handslag maakt voelbaar of de deal redelijk en voor beide partijen profijtelijk is.

Picture-Taker-c82NS2


Wil je eens uitproberen of je inderdaad de informatieoverdracht kan voelen met je handen? Hier een tip:

  • neem de hand van de ander vast als je aan het uitademen bent
  • hou deze hand vast tot het rustpunt in je adem
  • op dit moment is je voelen optimaal
  • let erop of de handdruk iets van je wil of iets aan je kwijt wil
  • de handdruk die je krijgt zal meestal geladen zijn met verlangen, verwachting of een doel
  • hoe steviger de handdruk, hoe harder de persoon iets wil
  • “willen” trekt naar zich toe en “geven” duwt van zich weg


High Five!


Picture-Taker-T70rsN


Marina