ENGELEN IN ONS LEVEN


Picture-Taker-LFVSQ2Engelen zijn mystieke, liefdevolle lichtwezens. Ze zijn een directe afsplitsing van de Goddelijke energie. Elke engel weerspiegelt een aspect van de universele liefdeskracht.

Picture-Taker-ZGW4Rt

Mensen krijgen van bij hun geboorte, naast hun beschermengelen en gidsen, één of twee Aartsengelen toegewezen die hen hun ganse leven begeleiden. Eén engel heeft als taak je emotioneel te ondersteunen en de andere engel staat je onvoorwaardelijk bij om te helpen bij je keuzes op je zielenpad of levenspad. Engelen kunnen alleen echt voor je werken als je ze om hulp vraagt. Wij leven op de planeet van de vrije wil en zij respecteren deze in alle opzichten. Geef jij hen echter toelating iets te ondernemen, dan kunnen zij alles in gang zetten om de synchroniciteit/coïncidentie voor je te laten werken.

Picture-Taker-ITjuX6

Engelen zijn niet mannelijk of vrouwelijk, zij zijn androgyn. Ze kunnen een mannelijke of vrouwelijke vorm aannemen, zodat wij hen makkelijker kunnen herkennen. Engelen hebben nooit op aarde geleefd (met uitzondering van Aartsengelen Metatron en Saldalfon), wat betekent dat zij geen menselijke trekjes en emoties hebben, die wij ze wel graag aanmeten. Gidsen daarentegen zijn overleden zielen, die ons ter zijde staan voor onze menselijke beleving, en waarvan wij er ook 2 meekrijgen bij onze geboorte.

Picture-Taker-dMlQNy

De lessen die wij leren, helpen ook onze engelen in hun groei. In onze oprechte aandacht en liefde voor hen bloeien de engelen op en het geeft hen diepe vreugde. De bedoeling is dat elke engel op termijn uitgroeit tot een Aartsengel. Voor ons is het van belang om ons bewust te worden wat onze levensopdracht is. Onze engel groeit als het ware met ons mee.

De engel staat ons in onze verschillende levensfasen bij:

  • als een kind pasgeboren is, is de inwerking van de engel nog voelbaar en zichtbaar in de wijsheid en zuiverheid die in de ogen van het kind te lezen zijn. De engel blijft voelbaar bij het kind; het kind put direct uit het hart van de engel

Picture-Taker-MbXlxh


  • dan trekt de engel zich stap voor stap terug. Door de opvoeding en de sfeer van onze samenleving krijgt de engel weinig tijd om in te werken in de ziel van het kind. Het kind moet snel volwassen worden en krijgt weinig tijd om kind te zijn. Als de engel wel voldoende tijd krijgt kan het kind een gezond vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en voor het leven
  • als het kind ouder wordt, legt de engel bepaalde idealen neer in de diepte van zijn ziel. Deze maken de jonge mens idealistisch en vormen de stille kracht bij het zoeken en volgen van een opleiding en een baan
  • bij het bereiken van de volwassen leeftijd, trekt de engel zich terug om ons vrij te laten. Hij werkt van buitenaf op ons in: via anderen, een boek, toevalligheden
  • in de midlifecrisis is de engel het verst van ons vandaan. De engel geeft ons de vrijheid om onze eigen beslissingen te nemen.

Picture-Taker-iQJPzk


  • tijdens de menopauze steekt de twijfel op, je vraagt je af of dit nu alles is wat er is. De engel begint dan aan je te werken. Je maakt een balans op. Je gaat een gevend leven opbouwen. Je engel helpt je te zoeken naar een nieuwe levensinvulling. Dit is je oproep vanuit de geestelijke wereld
  • als wij oud worden en de naderende dood in zicht komt, roept onze engel onze herinneringen wakker om alvast een begin te maken met een bezinning op het leven dat achter ons ligt
  • bij de dood vinden wij onze engel terug. Door zijn ogen kijken wij terug naar ons aardse leven en beginnen wij het waarom ervan te doorzien. Heb je met je engel geleefd dan zul je hem dadelijk herkennen en een diepe vreugde voelen bij dit weerzien. Soms zie je mensen stralen als ze overgaan. Ze zien dan hun engel, versmelten met hem. Door de ogen van de engel blikken we terug op ons voorbije leven. Wij krijgen inzicht; we begrijpen oorzaak en gevolg. Wij kunnen het wonder zien als het ego losgelaten is.

Picture-Taker-A2v7ZN


En jij, ben jij klaar voor je verbinding met je engelen? Ben jij klaar om je leven een nieuwe goddelijke impuls te geven? Je engelen staan te popelen om je tussen hun vleugels te verwelkomen. Geniet ervan met volle teugen.

Ik wens je nog een zacht en goedmoedig einde 2013.

Dankjewel voor het lezen van mijn tips, dankjewel voor jullie liefdevolle aandacht.

Picture-Taker-z8JAss


Lichtgroetjes,

Marina