HOOGGEVOELIGEID, HOE VOELT DAT EIGENLIJK, EN BEN JIJ OF JE KIND OOK HOOGGEVOELIG?


Picture-Taker-6FlLVo


Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen met een gevoel anders te zijn dan de anderen. Gebeurtenissen, gevoelens van henzelf en anderen, sfeergevoel, emoties, geuren, geluiden, werken veel dieper op hen in. Zij voelen dus meer aan dan de gemiddelde mens. Zij voelen dit zelfs zo sterk dat zij zichzelf afvragen of ze wel normaal zijn en waarom anderen niet hetzelfde voelen. Zo’n 15 tot 20% van alle mensen zijn hooggevoelig.

Picture-Taker-f0xeRB

Het wordt ook HSP (high Sensitive Person) genoemd.

Picture-Taker-VKz09q

Hooggevoelige mensen hebben een complexere, nauwkeurigere, uitgebreidere verwerking nodig van zintuiglijke informatie. Dit maakt dat zij meer tijd en rust nodig hebben om alle gewaarwordingen te verwerken. Ze nemen waar in fijne gradaties. Voor hen hebben zaken ook meer betekenis en nuances. Ten onrechte worden zij vaak als verlegen en geremd beschouwd. Zij zijn geneigd tot minder sociale omgang en assertiviteit. De voor hen noodzakelijke aanpassing aan hun aangeboren eigenschap zet hen aan tot voorzichtiger met zichzelf en hun omgeving om te gaan. Zij hebben een groot opmerkingsvermogen en neigen tot grote empathie.

Picture-Taker-YaIugZ
En wat als je kind hooggevoelig is?
Denkt je dat je kind te verlegen is, niet mee kan, “flauw” doet, niet voor zichzelf kan opkomen, een beetje autistisch is? Misschien is je kind gewoon hooggevoelig.

Picture-Taker-mLpWdn

Best mogelijk dat je als ouders geconfronteerd wordt met het feit dat je hooggevoelig kind moeite heeft met de hardheid om zich heen of dat ze gepest worden omwille van hun zachte aard.

Picture-Taker-Alw9bf

Deze kinderen kunnen niet begrijpen dat:

 • kinderen andere kinderen pesten
 • dieren worden pijn gedaan
 • leraars (leraressen) zichzelf niet zijn; een rol spelen
 • mensen kunnen liegen

Picture-Taker-itf11H

Deze kinderen:
 • hebben grote moeite met grote groepen om hen heen
 • voelen andermans emoties en pijn
 • zijn snel overprikkeld
 • bouwen geen hardheid op, bewaren hun ware natuur
 • trekken zich in zichzelf terug waar het veilig is
 • voelen alles aan en zijn gericht op verbondenheid

Picture-Taker-WxKwYB

Wat kan je je hooggevoelig kind bieden:
 • bevestig je kind dat hij/zij een uniek, geweldig, sterk kind is dat alles zelf in huis heeft om met de uitdagingen op school/in het leven om te gaan
 • stimuleer hem/haar om zichzelf te zijn en zichzelf te blijven
 • praat met de school/omgeving over het pestgedrag van de anderen (mocht dit van toepassing zijn)
 • vertel de school/omgeving wat hooggevoeligheid inhoudt
 • biedt de school/omgeving strategieën aan over hoe het beste met je kind kan omgegaan worden
 • stel NIET alles in het werk om je kind te leren de problemen te ontwijken, maar leer het ermee om te gaan en zelfvertrouwen op te bouwen
 • vertrouw erop dat je kind de capaciteiten heeft om alles wat op zijn/haar pad komt het hoofd te bieden en sta hem/haar daarbij bij

Picture-Taker-BsZHY9

Dikwijls ben je als ouder(s) van hooggevoelige kinderen zelf hooggevoelig, waardoor je de pijn van je kind heel goed voelt. Het kind voelt op zijn/haar beurt weer de pijn van jou. Om jou te beschermen zal je kind minder vertellen wat er in hem/haar omgaat en wat er plaatsvindt.

Picture-Taker-1lFzvD

Voor jou is de uitdaging om zelf in je kracht te staan en je kind te stimuleren om zichzelf te zijn en zichzelf te blijven en dit ook aan hem/haar te tonen in alle eerlijkheid, oprechtheid en openheid (doe niet alsof, want dit lukt niet, je kind kijkt los door je heen).

Picture-Taker-y1qVAq
De hoge gevoeligheid van je kind kan het leven (op school of in hun omgeving) zwaar maken, maar in diezelfde gevoeligheid schuilt ook zijn/haar enorme kracht. Hij/zij kan leren dat zijn/haar kwetsbaarheid juist zijn/haar sterkste kant is.
Zie het als een kans waardoor je kind zelfvertrouwen kan opbouwen door boven zijn/haar problemen uit te stijgen en daarmee zijn/haar eigenwaarde te vergroten.

Picture-Taker-Ymy4EL

Litteratuur
Volgende boeken kunnen je een stuk verder op weg helpen:
 • Voluit leven met hooggevoeligheid – Susan Marletta-Hart
 • Gevoeligheid hoe ga je er mee om – Peter Langedijk (Ankertje)

Of kom eens langs.

Picture-Taker-FX2Bt9

Lieve groeten,

(van een hooggevoelige) Marina