PIJNBESTRIJDING
ENERGETISCHE VERTEBRAAL CORRECTIE (E.V.C.)


Picture-Taker-Jq7YY7


Als u last heeft van de volgende klachten:

 • rugpijn, klachten in de rug, schouders en wervelkolom
 • scheefstand van het bekken, bekkeninstabiliteit
 • orgaanklachten: spijsverteringsproblemen, problemen met lever, nieren, en andere organen…
 • hoofdpijn, migraine, energieverlies, stress, burn-out, e.a.
 • angsten en/of andere psychische klachten
dan kan energetische vertebraal correctie een oplossing bieden.

Picture-Taker-sgo7Mt Picture-Taker-ot8gFO


WAT IS ENERGETISCHE VERTEBRAAL CORRECTIE (E.V.C.)

Vertebrae betekent wervel.
Vertebraal correctie is de correctie van de wervelstand in de wervelkolom.
Energetische vertebraal correctie is het werken met de levensenergie die door de verschillende organen geproduceerd wordt.

De energie waarvan bij deze therapievorm gebruik maakt wordt, is de energie van de meridianen: de 14 energiebanen in het lichaam zoals deze in de Chinese geneeskunde worden onderkend.

Een meridiaan of energiebaan is verbonden met een orgaan en vervoert de specifieke “orgaanenergie” door het lichaam. De meridianen hebben een inwendige en een uitwendige baan. Deze laatste stroomt aan de oppervlakte van de spieren. Hetzelfde patroon vind je links en recht in uw lichaam. De meridianen dienen om de energie te transporteren.

Energie wordt uit de voeding en de lucht gehaald. Door allerlei beïnvloedingen kan de energie verloren gaan of blokkeren, waardoor klachten ontstaan.

De wervels worden door rugspieren verbonden tot een verticaal geheel. Bij onbalans in deze spieren kunnen de wervels ten opzichte van elkaar verplaatsen en ontstaan er krommingen zoals:
Picture-Taker-GgePJG
kyfose: bolling in de rug
lordose: holling in de rug
Picture-Taker-p1JLMu
scoliose: S-vorm in de wervelkolom

Picture-Taker-ZnwyiO
draaiing en scheefstand van de wervels en wervelkolom


EVC is een behandelingsmethode waarmee de energie opnieuw harmonisch door de rug stroomt. Een goede stroming van de orgaanenergie in de verschillende meridianen zorgt voor de juiste stand van de wervels, doordat iedere wervel gerelateerd is aan één orgaan op dezelfde hoogte. De wervel “communiceert” dus met het orgaan op dezelfde hoogte.

Is een orgaan uit balans, dan verandert de stand van de ruggenwervel. Staat de ruggenwervel juist op zijn plaats, dan zie je een mooie “rechte” ruggengraat.

Deze energetische vertebraalcorrectie is een systeem van Jan van Baarle. Hij baseerde zich op het werk van Masunage uit Japan.

PROJECTIE VAN DE MERIDIANEN

Picture-Taker-PPa8kn

In de traditionele Chinese en Japanse geneeskunde lopen 6 meridianen over armen en handen en 6 over benen en voeten.
Masanuga projecteerde de 6 meridianen van de voeten ook op de handen en omgekeerd: de 6 meridianen van de handen projecteerde hij eveneens op de voeten.

Hierdoor ontstaan 2 behandelingspatronen:

 • 12 projecties op de handen en
 • 12 projecties op de voeten (met een extra gouverneur-meridiaan en conceptievat-meridiaan op de voeten).
 • 6 Meridianen stromen opwaarts, 6 meridianen stromen afwaarts.

HOE WORDT DEZE WERKWIJZE TOEGEPAST

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik, de rug ontbloot, zodat de ganse rug bekeken kan worden (voor de dames: geen nood, u houdt uw ondergoed aan, en pas als u op uw buik ligt, wordt uw ganse rug ontbloot).

Picture-Taker-2Vyfdk

Ik observeer uw rug aandachtig en kijk naar het volgende:
 • hoe verloopt de wervelkolom
 • staan er wervels scheef
 • hoe verhouden hollingen en bollingen in de rug zich tot elkaar
 • zijn de schouders recht
 • hoe is de stand van het bekken
 • is er haarbegroeiing
 • zijn er verkleuringen
 • zijn er pigmentvlekken
 • zijn beide benen even lang
 • zijn er warme en/of koude plekken
 • ter oriëntatie duid ik met behulp van een potloodstreepje enkele ruggenwervels aan
 • vervolgens ga ik na welke wervels uit balans zijn en kijk welke corresponderende meridianen behandeld dienen te worden
 • de EVC techniek bestaat uit een strijkbeweging van één of meerdere van de 12 meridianen op de voeten (meestal) en/of de handen in de richting van de stroming van de energie in de meridiaan
 • de behandeling is zeer zacht en werkt zeer ontspannend
 • tussentijds zal ik regelmatig de rug opnieuw bestuderen daar de effecten (bijvoorbeeld een veranderde stand van de wervelkolom, schouders, bekken)
 • heel snel zichtbaar kunnen worden
 • voor u, die behandelt wordt, is het effect op dat moment vaak voelbaar als een vorm van ontspanning
 • na elke behandeling van een reflexbaan, bekijk ik opnieuw uw rug en pas opnieuw een correctie toe indien nodig

RESULTAAT VAN DE BEHANDELING

Tijdens de behandeling is het effect merkbaar aan:
 • de glans van de huid
 • het rozer worden van de huid
 • het ontspannen van het weefsel
 • het warmer worden van de huid
 • de correctie van de wervel(s)
 • de verminderde pijn bij de klant
 • het fitter, energieker voelen van de klant
 • het aannemen van de correcte stand van de wervelkolom (soms dadelijk tijdens de behandeling, soms pas na een paar dagen)
 • de kleurverandering in het gelaat van de klant
 • het beter functioneren van de organen
 • het verdwijnen van de klachten