TRAUMABEHANDELING
F.E.E.T.Picture-Taker-yyqwCg


F.E.E.T. staat voor Fysio Emotionele Energetische Therapie.

Deze therapie werkt rechtstreeks met het onderbewustzijn en gaat terug naar de oorsprong van de energetische blokkades die de oorzaak zijn van iemands problemen. Via het stress-antwoord-mechanisme (kinesiologie) van het autonome zenuwstelsel (de O-test) zoek ik naar emotionele trauma’s die verantwoordelijk zijn voor bv.:

 • fobieën
 • minderwaardig voelen
 • de neiging om te huwen met een persoon die op één van de ouders lijkt
 • smetvrees
 • agressie
 • niet kunnen loslaten
 • vaginitis
 • pijn in de hals….
Zodra de blokkade gevonden is, wordt deze verwijderd met een eenvoudige methode uit de acupressuur, de nulpunt-stimulatie in de oren, in combinatie met een sjamanistische ademtechniek.
Via deze therapie wordt de onbewuste irrationaliteit doorbroken die je in het dagelijks leven zo vaak parten speelt en krijg je een beter energetisch evenwicht.

Onlangs heb ik deze techniek verfijnd met een Penta Power Color programma.
Dit is een computer gestuurd programma dat dezelfde therapie inhoudt, maar tegelijkertijd werkt met kleurentherapie, ondersteund met scalaire geluidsgolven.

Kleuren wekken emoties op. Het effect van geluid op uw gemoed en uw lichaam kent u zelf maar al te goed. Hoe voelt u zich als drammende, zenuwachtige, niet-harmonieuze muziek speelt? Hoe voelt u zich als uw favoriete muziek speelt?
De juiste kleuren en klanken op het goede moment, zorgen voor ontspanning en mentale rust.
De Penta Power Color creëert weldoordachte kleurenschema’s op het scherm en stuurt harmoniserende frequenties de kamer in. Het versterkt de energetische therapie, uw bewustwording, uw zelfgenezend vermogen.

Picture-Taker-TL3B4a

WAT VOORAF GAAT
Een gesprek vooraf is nodig. Hieruit kan al blijken waar de gevoeligheden liggen. Het is geenszins de bedoeling om aan psycho-analyse te doen. Wel is het nuttig meer achtergrondinformatie te hebben om zo beter de blokkeringsgebieden te kunnen bepalen. Verder leg ik uit hoe wij gaan werken om je vertrouwd te maken met de techniek. Mocht het om een kind gaan dat nog te jong is om met de O-test te werken, dan zal ik via de begeleidende persoon (moeder, vader) werken. Hierbij houdt het kind fysiek contact met de moeder/vader door zijn/haar hand te leggen op het been van de moeder/vader, waarbij de energie van het kind doorstroomt naar de testpersoon.

INTEGRATIES
Om te beginnen ga ik een aantal essentiële zaken integreren, die de basis moeten vormen om op verder te werken.

het is het eerste werkinstrument waarbij de volgende elementen worden geïntegreerd:

 • samenwerken/aanvaarden van de therapeut
 • bepalen of er momenteel actieve emoties of actieve conflicten aanwezig zijn
 • polariteit testen/kunnen loslaten
 • heel zijn of is er een leegte
 • zijn yin-yang en neutrale pool in evenwicht/is de energie rechtsdraaiend
 • ademen
 • 14 basisingangen

verder kan er sprake zijn van storingen die zich op de volgende gebieden bevinden:
 • biologische programma’s
 • niet in taal te omschrijven blockades
 • voorgeprogrammeerde beperkingen
 • saboterende confirmaties
 • aanwezigheden/entiteiten
 • geopathische stress
 • dingen waarop je stuit tijdens het integreren zelf (ingevingen, beelden)
 • andere

tenslotte komen wij bij de klacht zelf en kunnen wij deze integreren aan de hand van de anamnese en de input van uzelf.

Het kan natuurlijk ook veel korter. Hier is de inbreng en het aanvoelen van de heler van essentieel belang en is anders van geval tot geval.

Tenslotte dient er ook bij elke sessie afgesloten te worden. Hierbij wordt nagegaan of:
 • er nog stimulaties, re-stimulaties zijn die geïntegreerd dienen te worden
 • er nog onbewust enige emotie of incongruentie is die nog MOET geïntegreerd worden
 • of er kan afgesloten worden

Dit is nodig om te vermijden dat de patiënt allerlei zaken die aangeraakt zijn in het onderbewuste open laat staan en die hem/haar uit zijn evenwicht kunnen halen.

DUUR VAN DE BEHANDELING
De behandeling kan meerdere sessies bevatten. Het resultaat kan onmiddellijk zijn of er dient een bepaalde periode voor het “innerlijk verwerken” in acht genomen te worden. Ook hier kan met de O-test de periode voor volledig herstel bepaald worden.

Deze behandeling wordt als alleenstaand gebruikt, waarbij geen andere hulpmiddelen meer nodig zijn. Het is een krachtig werkinstrument waar zeer goede en blijvende resultaten mee bekomen worden.