EEN GOED GESPREK

Picture-Taker-qMLDoC

Een mens kan waarlijk een grote nood hebben aan een goed gesprek.

Er is tegenwoordig zo weinig ruimte om voluit te praten over wat u bezighoudt en iemand te vinden die met een welwillend oor rustig en voluit naar uw probleem luistert.

En ja, luisteren kan veel zeggen.

Door middel van luisteren, vragen stellen, praten en ontrafelen van wat u bezighoudt, kan tot inzicht gekomen worden.

Door het toetsen en spiegelen van deze inzichten kunt u steeds dieper doordringen tot de kern van de zaak en op zoek gaan naar de werkelijke diepte van uw probleem, om uiteindelijk via dit inzicht, tot doorzicht en overzicht te komen.

Oplossingen kunnen aangereikt worden, zodat u zelf conclusies kan trekken en een volgende stap kunt zetten naar de oplossing van uw probleem.

Als u door de bomen het bos niet meer ziet, kan het aangewezen zijn om bij een onpartijdige bron, in alle vertrouwen, uw verhaal te kunnen vertellen.

Afhankelijk van de diepte van uw probleem, kunnen andere therapieën aansluiten op dit/deze gesprek(ken).

Uiteraard kan u mij ook bellen of mailen voor bijkomende informatie. Ik sta u graag met raad en daad bij

Voor een gesprek of persoonlijke informatie klik hier.