BLOEDGROEPDIEET

Picture-Taker-0BRTRb


Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er een sterke samenhang is tussen iemands bloedgroep en zijn of haar gevoeligheid voor bepaalde ziektes.
Mensen met bloedgroep O hebben bijvoorbeeld een grote kans op allergieën, dan mensen met een bloedgroep A, die op hun beurt weer meer risico lopen op hartziekte.

Door een specifiek bloedgroepdieet te volgen, kunnen (ernstige) ziektes mogelijk worden voorkomen. Daarnaast zullen chronische problemen als astma, hoofdpijn of maagzuur verminderen.
Bloed speelt een buitengewoon belangrijke rol in onze afweer, en daarmee ook de bloedgroep, want de vier bloedgroepen reageren op verschillende manieren op bepaald voedsel. Sommige voedingsmiddelen versterken ons immuunsysteem, terwijl andere het juist verzwakken.

Dat is een erfenis van onze voorouders, die zich door de eeuwen heen aanpasten aan de voortdurende veranderende klimaten, bacteriën en voedingsmiddelen, waardoor nieuwe bloedgroepen ontstonden.

  • bloedgroep O is de oudste, die van de “jagers”

  • bloedgroep A ontstond in tijden dat de mensen landbouw gingen bedrijven

  • bloedgroep B toen mensen naar het noorden emigreerden, naar koudere, ruwere gebieden

  • bloedgroep AB was een gevolg van de vermengingen van de verschillende groeperingen.


Het bloedgroepdieet deelt voedsel in in 3 categorieën:
  • heilzaam (werkt als medicijn)

  • neutraal (gewoon voedsel)

  • vermijden (werkt als gif voor het immuunsysteem)


Voor meer uitleg, kijk ook op de rubriekenWenst u meer toelichting over deze therapie, dan sta ik u graag met raad en daad bij.

Voor een gesprek of persoonlijke informatie klik hier.