BACHREMEDIES
Picture-Taker-F6OwzM

Als je uit balans bent, en je bent overweldigd door emoties, helpen Bach bloesems je snel opnieuw een gevoel van welbehagen terug te vinden. Het is een prachtig middel dat rechtstreeks op je emotionele gemoedstoestand reageert. Het helpt kinderen rustiger te worden, hun angsten te overwinnen, weer bij zichzelf te komen. Volwassenen kunnen de situaties opnieuw het hoofd bieden, de chaos ordenen en met de stroom meegaan.

Bach bloesems kunnen met elke willekeurige andere geneeswijze gecombineerd worden. Zij verstoren de effecten van de andere therapieën niet.

Met Bach bloesems worden deze negatieve toestanden omgevormd in een positieve instelling en wordt de blokkade naar genezing weggenomen.

Dr. Bach selecteerde 38 arche-typische gemoedsstemmingen, verdeeld in 7 groepen.
Deze omvatten:


  WAT ZIJN BACHREMEDIES

  Picture-Taker-jG7rtx

  De Bach Bloesem Remedies zijn het onderdeel van een in het begin van de 19e eeuw ontwikkelde geneeswijze, door de Engelse arts, bacterioloog, homeopaat en mysticus Dr. Edward Bach (1886-1836).

  Dr. Bach begon zijn carrière als arts en onderzoeker aan het Academische ziekenhuis in Londen waar zijn wetenschappelijke belangstelling uitging naar de immuniteit als onderzoeksobject. Hij werd een erg gewaardeerde bacterioloog omwille van zijn baanbrekend werk. Hij zocht naar antwoorden op zijn vele vragen rond ziekten en gezondheid. Maar hij concludeerde al snel dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat deze zich alleen op de fysieke aspecten van de patiënt richt.

  Hij nam ontslag en werd benoemd tot patholoog en bacterioloog aan het Homeopathische ziekenhuis in Londen. Daar maakte hij kennis met de homeopathie van Dr.Hahnemann. Hij werd geboeid door het verband dat Dr. Kent in de homeopathie heeft gelegd tussen het middel en de persoonlijkheid. Maar ook hier kon hij geen voldoening vinden omwille van de alchemie.
  Na een zwerftocht door de natuur en onderzoek van bomen, bloemen, e.d. legde hij uiteindelijk het verband tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden van de mens. Dr. Bach ging ervan uit dat vele ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Deze methode heeft een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen. Het is een zachte remedie die mensen helpt af te rekenen met emotionele aandoeningen en een wankel evenwicht te herstellen. Door te kijken naar de eigenschappen van bloemen, kunnen mensen meer inzicht verwerven in de persoonlijke problemen waarmee ze te kampen hebben.
  Ziekte en onwelzijn zijn slechts de signalen, dat wij te ver afdwalen van onze oorspronkelijke bedoeling, dat wij onszelf niet zijn. Zoals Dr. Bach zegt:
  • ziekte is slechts een geesteshouding die vaste vorm heeft aangenomen
  • behandel de mens en niet zijn ziekte
  • gezondheid is afhankelijk van de harmonieuze verbondenheid met onze ziel