PRIVACYBELEID


DE KRACHT, eenmanszaak met BTW nr. BE0891213531, vindt dat privacy belangrijk is. Op 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden. DE KRACHT valt hier ook onder en zorgt er voor dat aan deze nieuwe wetgeving wordt voldaan. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van DE KRACHT, eenmanszaak met BTW nr. BE0891213531. DE KRACHT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van al haar leden en sympathisanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

Privacy Policy DE KRACHT Versie 1.0 dd 26/02/2018

DE KRACHT, gevestigd in de Klaproosstraat 36 – te 2340 BEERSE, eenmanszaak met BTW nr. BE0891213531, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

DE KRACHT - Marina De Boyser  
Adres: Klaproosstraat 36 te 2340 BEERSE
Telefoon: +32 (0)14 61 98 03 en GSM: +32 (0)485 733 230
Eenmanszaak met BTW nr. BE0891213531
Website: www.dekracht.be   Marina De Boyser is zaakvoerder van De Kracht
Email: te bereiken via 
dekracht@telenet.be

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DE KRACHT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan DE KRACHT verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij de anamnese of door bv. een email te sturen, een andere vorm van correspondentie aan te houden en/of telefonisch contact

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die DE KRACHT verwerkt
DE KRACHT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Nationaliteit
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. DE KRACHT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. DE KRACHT kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
 • DE KRACHT raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat DE KRACHT zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij via dekacht@telenet.be zodat deze informatie kan verwijderd worden.
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag DE KRACHT persoonsgegevens verwerkt
DE KRACHT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de juiste dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om afspraken te bevestigen of te verzetten
 • Om je bijkomende informatie te zenden die besproken werd tijdens de sessie(s)
 • Verzenden van weetjes en tips
 • Om je te informeren over wijzigingen van wetgevingen en/of diensten/evenementen
 • DE KRACHT verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde cloud of die van een derde partij. DE KRACHT zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. DE KRACHT verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij van tevoren jouw toestemming hiervoor werd verkregen.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar DE KACHT verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden om je vragen te verwerken, je verzoeken te beantwoorden en de diensten/service van DE KRACHT te verbeteren.

Andere derden 
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de diensten/service van DE KRACHT. DE KRACHT oefent geen controle uit over de sites die DE KRACHT als onderdeel van haar eigen site aanbiedt. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op je computer plaatsen, gegevens verzamelen of je verzoeken persoonlijke gegevens te verstrekken. 

Delen van persoonsgegevens met derden

DE KRACHT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  DE KRACHT deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten DE KRACHT: 
 • Als DE KRACHT je toestemming hiervoor heeft verkregen.
 • Als DE KRACHT dergelijke gegevens aan gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moet leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens DE KRACHT te verwerken. DE KRACHT vereist dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens haar instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging. 
 • Als DE KRACHT er te goeder trouw van overtuigd is dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om 
 1. eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen
 2. uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan
 3. fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen
 4. de rechten, eigendom of veiligheid van DE KRACHT, haar gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist
Cookies, of vergelijkbare technieken, die DE KRACHT gebruikt
DE KRACHT gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die DE KRACHT gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming over de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DE KRACHT. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij DE KRACHT een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die DE KRACHT over jou heeft in een computerbestand, naar jou of naar de door jou genoemde organisatie, te sturen.  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
dekracht@telenet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. DE KRACHT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  DE KRACHT weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin DE KRACHT toegang en correctie van gegevens mogelijk maakt, voert DE KRACHT deze service gratis uit. DE KRACHT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DE KRACHT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van het beleid en beveiligingsmaatregelen van DE KRACHT met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop DE KRACHT persoonlijke gegevens bewaart. DE KRACHT beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot Marina De Boyser die deze gegevens nodig heeft om ze voor DE KRACHT te verwerken. Marina De Boyser is gebonden door vertrouwelijkheidverplichtingen en kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoet aan deze verplichtingen.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
dekracht@telenet.be 

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. DE KACHT beperkt je rechten onder dit Privacybeleid niet zonder je expliciete toestemming. DE KRACHT zal alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal DE KRACHT zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten/service, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid). Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over dit document, neem dan gerust contact op via 
dekracht@telenet.be