VOETREFLEXOLOGY

Picture-Taker-ygunrl


“Reflexology is de leer, de kennis en de bewerking van reflexpunten en –zones, die corresponderen met en een weerspiegeling zijn van alle weefsels van het lichaam. Reflexology is een unieke methode om homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen” (Reflexology definitie BeVo = Beroepsvereniging voor reflexologisten in België).

Iedereen doet zonder het te weten aan reflexzonemassage:

  • bij een bloedneus bijvoorbeeld legt men een koud voorwerp in de nek. Dit roept een reflex van de wervelkolom op
  • om bij een baby een boertje op te wekken, klopt men op het ruggetje. De 5e borstwervel stimuleert de spijsvertering
  • sprekers zetten hun vingertoppen tegen elkaar: dit geeft kalmte

Voetzonereflexmassage is vanwege de goede resultaten volop in de belangstelling gekomen om tal van lichamelijke ongemakken te lijf te gaan. Het is een totaalgeneeswijze, die niet alleen gericht is op een ziekteverschijnsel of op een ziek orgaan, maar op de totale mens.
  • voetzonereflexmassage kan worden toegepast bij gezonde mensen ter activering van de energiecirculatie. Zij zullen de massage als prettig en ontspannend ervaren en zelden pijn voelen.
  • bij mensen met klachten en bij hen waar het evenwicht wordt verstoord door bepaalde blokkades, kan voetzonereflexmassage een stimulerende werking hebben
  • de oude geneeskunde leert ons dat de bloedstroom de energiecirculatie volgt. Wordt de doorstroming belemmerd, dan noemen wij dit een blokkade.
  • bij een blokkade is er sprake van een minimale stofwisseling rond het aangetaste gebied.
  • er vormen zich zuurkristallen op de zenuwuiteinden in de voeten, waardoor het lichaam uit balans raakt

Het doel van de massage is de bloedcirculatie bevorderen. De afvalstoffen worden afgevoerd, de energiecirculatie komt weer op gang en het lichaam vindt zijn krachten terug.

Ook baby’s en kleine kinderen die vaak huilen (en ons nog niet kunnen vertellen wat er aan de hand is) vinden vaak baat bij een zachte massage van de voetjes.

Picture-Taker-0vJ4VW

De voet is de spiegel van de mens. Alle organen en lichaamsdelen zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden. Door het op een bepaalde manier masseren van deze gebieden (zones) gaan er via energiebanen reflexen naar de organen of orgaanstelsels die met de betreffende reflexzones van de voeten corresponderen. Het gevolg is dat opgehoopte afvalstoffen en levensprocessen, die zich hebben vastgezet, worden losgemaakt wat de doorbloeding en de energiedoorstroming bevordert.
Picture-Taker-APbmaO
Als een orgaan of een lichaamsdeel niet optimaal werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten.

De plek in de voet die overeenkomt met het niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk. Deze pijnlijke plek ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert, waardoor het bloed en het lymfevocht minder gaan stromen, zodat afvalstoffen minder makkelijk afgevoerd en voedingstoffen minder makkelijk aangevoerd worden.

Naast het afvoeren van afvalstoffen worden er door voetzonereflexmassage emoties verwerkt en geestelijke spanningen losgelaten. Er komt ruimte, nieuwe levenskracht en warmte. Men krijgt meer inzicht in het eigen leven en men wordt zich meer bewust van zijn plaats in het geheel.
De massage is bevordert de genezing en werkt ontspannend en vitaliserend.

Als wij blootvoets lopen vindt er een natuurlijke massage van de voeten plaats, waardoor alle organen en orgaanstelsels van het lichaam positief beïnvloed worden.

De voetzonereflexmassage kan echter niet kritiekloos en onbeperkt worden toegepast. Zo kunnen er contra-indicaties zijn die geen massage toestaan.

Een methode beheersen wil vooral ook zeggen: haar grenzen kennen.