DIVINE ANGEL
 

Picture-Taker-7nPzpF

De Divine Angel is gemaakt op 24 juni 2013 tijdens een magische reis in Alaska. Het was in 2005 dat deze remedie zich al aankondigde en verschillende nieuwe tijd remedies zoals de Engelpoort waren nodig om deze remedie te kunnen maken.
 
De Divine Angel geeft inzicht in niet opgeloste en vergeten patronen uit het verleden, brengt heelheid en versterkt je eigenwaarde en gronding. Trauma’s uit vorige levens worden in het nu gespiegeld en kunnen vanuit eigen kracht hersteld worden. Door deze opruiming en zuivering wordt de weg naar de Bron geheeld en kan je Hoger Zelf tot volledige uitdrukking komen. De remedie geeft verlichting op universeel niveau en versterkt de verbinding met de Engelenwereld. Een werkelijke en diepe manifestatie van de ziel kan plaatsvinden, doordat je beter verbonden bent met de spirituele wereld, hogere gidsen en je eigen intuïtie. Waar op de aarde nog duisternis heerst, is er in de andere wereld van het Licht, de onvoorwaardelijke liefde, het vertrouwen en de gerechtigheid. De Divine Angel laat ook via dromen oude emoties opruimen, geeft een acceptatie van wat is en versterkt de innerlijke vreugde, zonder aparte reden, in het hart.
 
Een remedie voor de bevrijding van de mens. Wanneer iemand nog gevangen is in pijn, stress, verdriet of andere onevenwichtigheden, zorgt deze remedie voor het loslaten van deze problemen door de versterking van het eigen licht.
 
Bewust of onbewust een verlengstuk zijn van het licht en dit licht overal waar je bent laten zien. Een lantaarndrager voor de nieuwe tijd. Het kunnen loslaten van de donkere nachten van de ziel tot in vele generaties.
Het licht van Lemurië als voortrekker voor de evolutie op aarde. De genezing van de mens door de bewuste verbinding met de 4de dimensie. Leven vanuit waarheid. Een genezer zijn voor de verloren volkeren, een genezer zijn voor de verloren vrouwen, een genezer zijn voor de verloren kinderen. De liefde vanuit het land van Lemurië als gereedschap voor de genezing van de pijn op aarde. 
 
Er bewust van worden dat ziekte ook een deel is van een innerlijke strijd, een oorlog die nog niet gestreden is en nog steeds voortwoed. Het licht van Lemurië daalt af naar de diepste diepten van het bewustzijn om daar onbewuste conflicten op te lossen. Niet omdat het moet, maar omdat een evolutie heeft plaatsgevonden in het bewustzijn van de mens en dat door het collectief geheugen het conflict wordt opgelost.
 
Het collectief geheugen van de mens als middel voor het oplossen van die zaken, die hun functie hebben verloren en nog steeds als onnodige ballast aanwezig is. Door middel van het collectief geheugen kunnen vele oude angsten worden losgelaten, omdat de remedie de trilling van het collectief geheugen verhoogd en door deze verhoging er geen noodzaak meer is om nog langer te lijden.
 
Verlossing vanuit de nieuwe dimensie. De genezing van de snelweg.
 
De gebruikte edelstenen in de Divine Angel zijn:
Brazilianiet zorgt ervoor dat je je kwaliteiten naar buiten brengt en laat je afstemmen op het hoogst.
Watermeloentoermalijn laat je hogere hart ontwaken en brengt je bewustzijn van het hoofd naar het hart. Geeft een natuurlijke vreugde en versterkt je liefde.
Groene toermalijn heelt het hart en maakt het sterk. Opent je voor Goddelijke liefde.
Blauwe toermalijn werkt op de verruiming van het bewustzijn en bevordert een volledige overgave aan de Goddelijke bron.
Aquamarijn ruimt oude patronen en blokkades uit het verleden op. Maakt de verbinding met het Goddelijke vrouwelijke; de bron van de levensenergie.
Bergkristal verhoogt het spiritueel bewustzijn en versterkt het kanaal voor het ontvangen van hoge frequenties uit de Engelenwereld.
De
Lemurische Sterrenzaad Bergkristal dubbeleinder geeft toegang tot de wijsheid uit oude beschavingen. Versterkt de vrouwelijke energie en maakt verbinding met Sirius, de walvissen en de dolfijnen. Voor het doorbreken van voorouderlijke patronen die je beperken om volledig jezelf te kunnen zijn.
Apofylliet en Calciet activeert de verbinding met hogere gidsen en Engelen. Bevordert het contact met je hogere zelf en je ziel. Voor spiritueel inzicht bij fysieke onevenwichtigheid.
Groene Apofylliet versterkt zowel de verbinding met natuurwezens als de werking van de vortexen en poorten naar andere dimensies. Voor zuivering en bescherming van giftige omgevingen.
Hematiet is voor het oplossen van polariteiten en het in evenwicht brengen van tegengestelden. Voor de integratie van het schaduwzelf. Voor het brengen van de hoogste lichtfrequenties naar de aarde en in het lichaam.
Kunziet voor het openen van het hart en het ontvangen van Goddelijke liefde. Verwijdert de blokkeringen rond het hart en geeft een zeker weten dat er altijd van je gehouden zal worden.
Apatiet voor het oplossen van problemen uit het onderbewuste. Bij het werk aan anderen of vorige levens geeft de Apatiet inzicht in de karmische invloeden. Voor het creatief oplossen van problemen. Geeft een positieve kijk en maakt mentaal helder.
Lemurische Zaad Bergkristal voor het openen van het hart en het helen van je emotionele lichaam. De verbinding kunnen maken en kunnen genieten van het gevoel van de terugkeer naar het paradijs. Heel worden, het ware zelf vinden en de verbinding met de energie van de Godin, de grote moeder, het heilige vrouwelijke. Voor het loslaten van alle gevoelens van eenzaamheid. Voor de verbinding en ondersteuning van de hoogste Engelen. De verbinding van de kennis, de wijsheid en macht uit de oude wereld van Lemurië.
 
Channeling van de bloesemremedie Divine Angel door M. Rosenland. 
 
Wij willen jullie graag uitleggen waarom we deze bloesemremedie naar de aarde wilden brengen. Deze bloesem heeft vooral te maken met heldere waarneming. Het helder kunnen zien van alles wat er om ons heen afspeelt. De vertroebeling van de mensheid en de menselijke waarden is begonnen door vertroebelde waarneming. Men kon de signalen die wij jullie stuurden niet meer herkennen. Er is in de oudheid altijd een sterke verbinding geweest tussen de zielen in de hoogste sferen en de zielen op aarde. Wij hebben jullie nooit in de steek gelaten, maar toen de zielen op aarde niet meer in staat waren om onze signalen te herkennen ontstond het afdwalen, het afdwalen in het onbewuste, het verdwalen in pijn, in wreedheid, in angst. De angst was de voedingsbodem voor alles en de angst ontstond toen de zielen op aarde onze steun niet meer konden ervaren, niet meer voelden wat de juiste keuze was.
 
Op de oude plekken aarde, waar de grond nog oud is, zijn nog zeer sterke aardse antennes, deze plekken worden door jullie krachtplekken genoemd. Dit zijn meestal plekken waar men energie ontving, maar vooral informatie. Wanneer men kan terugkeren naar de stilte in zichzelf activeert men de antennes die nu al eeuwen zwijgen. Die stilte in onszelf is met name vertroebelt door pijn en verdriet, wij zijn in de lage frequenties van angst onszelf verloren en in dit tijdperk is het ons beider opdracht, opdracht van zielen op aarde en de zielen daarboven om die antennes te herstellen om de eenheid tussen mensen op aarde en mensen daarboven te herstellen.
Wij leven in een tijdperk waarin alle energieën toegang krijgen tot aarde, elke mens op aarde kan nu zijn oorspronkelijke frequentie ontvangen om terug te keren naar de stilte in zichzelf, te aarden in zijn oorspronkelijke frequentie en de boodschappen van zijn liefdevolle voorvaderen weer te kunnen ontvangen, geen enkel mens is ooit alleen.
 
Wanneer men terugkeert naar de frequentie waarin men behoort, zal ziekte en pijn veel minder belasting brengen in het dagelijks leven. Eigenlijk is ziekte en pijn een signaal voor de omgeving om iemand te helpen zijn frequentie te herstellen, dat is wat de vele therapeuten nu hebben begrepen en met man en macht proberen. Iedereen die uit liefde een ander wil bijstaan, vindt die op zijn pad die hij mag bijstaan, soms meer dan hij aankan, maar wij sturen altijd bij.
 
Het energieveld van de mens is oorspronkelijk veel sterker en wijzer dan nu. Het aura van de mens, zoals jullie dat noemen, is opgebouwd uit diverse lagen. De buitenste twee zijn op dit moment bij iedereen ernstig beschadigd of ingedeukt. Men neemt te weinig de eigen ruimte in, omdat men constant overprikkeld of belaagd wordt door prikkels die niet bij de persoon zelf horen. De grote invloed van prikkels, beelden, herrie en pijn van anderen heeft iedereen uit balans gebracht. Deze bloesemremedie helpt om juist die buitenste twee lagen weer te kunnen helen en de aarding daarmee te kunnen herstellen. Het zal bij iedereen inwerken op het keelcentrum. 
 
Men hoeft er niet in te geloven, men hoeft het zelfs niet te weten: het werkt altijd. Deze bloesemremedie is namelijk gecreëerd door de hoogste machten. Er is geen hiërarchie hierboven, maar voor jullie zou het de één na hoogste zijn en voor sommige onder jullie geeft dat de betekenis welke werelden daar onder vallen. Al deze werelden hebben nu toegang tot de mensen en zullen altijd dingen herstellen in mensen zelfs al weten die mensen zelf niet dat dit gebeurd. Wij hebben hiertoe besloten, omdat het van het grootste belang is dat niemand achter blijft. Want elke verdwaalde ziel creëert weer energie vanuit frequenties die hem of haar niet zullen helpen en anderen ook niet.
 
De energiedoorstroming van deze bloesemremedie concentreert zich op het hartchakra, hier ligt het scheppend vermogen, maar ook de verbinding met het aardse raster. De verbinding met het aardse raster is van het grootste belang om mensen weer te leren de signalen op te vangen, die zij vanuit hun oorspronkelijk frequenties al in de eerste levens hebben leren herkennen. De verbindingen die zij hebben gemaakt in de eerste levens, vanuit hun pure oorsprong, zullen weer hersteld worden, waardoor men zijn eigen pad weer ziet en de signalen van zijn eigen bron weer herkent. Wanneer dit stuk in de mensheid hersteld wordt, is afdwalen niet meer mogelijk en kan men in liefde zichzelf zijn en vanuit zijn eigen energie zich verbinden met die liefde voor anderen.
 
Enkel wanneer men geaard is in zichzelf en zijn eigen frequentie, kan men een liefdevolle verbinding aangaan met de ander. Dan pas wordt het een ontmoeting van gelijkwaardigheid. Wanneer dit volledig mogelijk is zullen wij hierboven zielsgelukkig zijn.  Wij willen herhalen dat ieder mens baat heeft bij deze frequentie en dat alle frequenties op aarde in dit tijdperk aanwezig zijn, gevoed en geheeld kunnen worden.