DIVINE LOVE

Picture-Taker-qXPhyz

De Divine Love is voor de integratie van oude en nieuwe hogere kennis en voor het versterken van je universele liefde. Dat je de oude patronen van je ziel kunt begrijpen en dat je de liefde voor jezelf en je omgeving vanuit een dieper bewustzijn kunt manifesteren. Groei, ontwikkeling en manifestatie als kernwoorden van je bestaan. Ze zorgt voor de acceptatie van je schaduwkant en helpt met het loslaten van het negatieve in jezelf.
Ze verbindt je met een oude kennis, die in directe verbinding staat met je hart. Door deze verbinding kun je deze kennis direct vanuit de oorspronkelijke bron ontvangen en kun je deze omzetten in daadwerkelijke liefde. Jij bent de schepper van het universum en je kunt hier vanuit gaan handelen. Je verbonden voelen met de menselijke spirituele familie en voelen dat de aarde je thuis is. Open staan voor de ander en de ander kunnen zien als reflectie van jezelf. Kunnen leven in licht en liefde en weten dat je hier uit bestaat. Met de keuze om alleen nog maar te leven vanuit zuiverheid en je niet meer aan te passen. Om verbinding te maken met de oorspronkelijk kennis van je ziel en van hieruit te leven en dit neer te zetten
Wanneer je je hebt laten beperken door anderen, door geloofs-overtuigingen en/of het algemene denken, helpt de Divine Love om je los te maken van deze beperkingen.

Enkele weken na het maken van de Divine Heart in juni 2014 begonnen de eerste bewegingen en tekenen van deze nieuwe remedie zich al aan te dienen. Krachtplaatsen werden wakker, poorten gingen open en speciale mineralen moesten op deze plaatsen neergezet worden voor de ontwikkeling en manifestatie van de verschillende energieplaatsen. Al langer was er het besef, dat er een nieuwe remedie gemaakt moest worden tijdens de bloedmaan in september.
Een belangrijk moment van transformatie om de keuze te kunnen maken: te behouden wat je hebt of te vernieuwen. De krachtplaatsen verbonden zich met heel oude kennis, universele kennis die ook diep in ons bewustzijn is opgeslagen. Vanaf juli 2014 hebben we in het totaal 18 verschillende mineralen op verschillende energieplaatsen neergezet. Uiteindelijk zijn er 13 mineralen in de schalen voor het maken van de remedie gebruikt. Twee dagen na de afstemming en het plaatsen van de stenen in het water is de remedie op de maandag, de dag van de bloedmaan, gemaakt.
Onderstaande woorden werden bij de plaatsing en afstemming door cursisten in deze volgorde genoemd, los en onafhankelijk van elkaar. Bij elkaar vormden ze de volgende zin: Door de
universele liefde te accepteren en door in verbinding te zijn met de eenheid, in samenwerking met de bron, kan de beschermende mantel van kracht, vreugde en grootsheid van de multidimensionale godin worden gekoesterd.
De volgende edelstenen/mineralen werden gebruikt:
Rookkwarts, dit is een belangrijke steen voor je aarding. Ze helpt je om hoge energiefrequenties te ontvangen en ondersteunt je lichaam met de afstemming en bescherming ervan.
De
Obsidiaan is gemaakt op de krachtplaats van de Engelpoort en is voor verbinding en expansie. Zijn wie je bent vanuit je innerlijke kracht en je rust. Helpt je met het loslaten van en geeft je inzicht in blokkades. Stimuleert je ontwikkeling en geeft richting aan je ziel. De Engelfantoomkwarts helpt met het loslaten van je gepieker, je angsten en je wereldbeeld, doordat ze je verbindt met je goddelijk, hoger zelf. Heeft een bijzonder zachte en vriendelijke energie en brengt je naar de diepte van universele liefde.
De
Bolivian trigonic amethist brengt de kennis van de meesters en engelen vanuit hogere dimensies naar de aarde. Bevordert de herinnering van je oorspronkelijke afkomst, je oorspronkelijke wijsheid. Geeft je het vertrouwen om je met deze wijsheid te verbinden. Voor de manifestatie van je hoogste kwaliteiten en je kracht op aarde.
De
Aquamarijn geeft bescherming en begrenzing van de zachte kracht. Ze bevordert de expressie van je eigenwaarde en geeft begrip voor de ander. Ze helpt je met het loslaten van stagnerende patronen. De aquamarijn is een steen van de troost voor degenen die zich niet thuis voelen op de aarde. Geeft inzicht in jezelf en versterkt speelsheid en creativiteit.
Azeztuliet, is de steen die de grote veranderingen aankondigt. Ze bezit de energie en het licht waardoor blokkades kunnen worden verwijderd en vernieuwing van de cel kan plaatsvinden. Azeztuliet opent voor de andere rijken om ons heen en verruimt het bewustzijn. Dat we in werkelijkheid wezens van licht zijn. Je openen om een voertuig van naamloos licht te zijn en dit licht naar buiten uit te stralen.
De
Morganiet, helpt je om door alle oude lagen van pijn, verdriet, kwetsingen en blokkades heen te gaan. Ze geeft je het inzicht in oude patronen en haalt de sluiers er van weg, zodat transformatie kan plaatsvinden. De Morganiet bezit een enorme hartkracht en Goddelijke Liefde en opent je hogere Hartenergie, om deze te laten stromen en geeft je het besef, dat je in al je eenvoud deel uitmaakt van het grotere geheel. Apofylliet een belangrijk mineraal om contact te maken met spirituele gidsen en leiding. Voor het activeren van de verbinding met hogere gidsen, engelen en het goddelijke, om vanuit een hoger perspectief je leven te kunnen waarnemen.
Lithium candle kwarts geeft innerlijke vrede en zorgt voor de verbinding met het hoger zelf, waarbij negativiteit losgelaten kan worden. Brengt harmonie in relaties. Maakt het denken rustig, kalmeert de zenuwen, laat je ontspannen en opent het hart. Je open stellen voor de wil van het Goddelijke en de controle eraan overgeven.
Herkimer diamant opent de kanalen voor spirituele groei en versterkt de stroming hiervan. Geeft inzicht in de blokkades in de spirituele groei en vorige levens. Versterkt de leiding vanuit hogere dimensies en maakt het doel van je ziel duidelijk.
De
Lemurische trigonic record keeper verhoogt het bewustzijn en zorgt voor de inwijding in de oude kennis, die nodig is om tot verlichting te komen. Ze verbindt je met andere dimensies en je hoogste doel, waarbij ze zorgt dat je volledig in het hier en nu blijft. Voor het oplossen van conflicten. Een ascensie-kristal dat je helpt op de weg naar transformatie.
De
Lavendel calciet, bezit een vrouwelijke zachte Lemurische energie en helpt je bewust te worden van je eigen goddelijkheid en hoge liefde. Ze brengt hoop, kracht en vertrouwen en verlicht het denken. Ze verbindt alle lichtlichamen en zorgt op een zachte manier voor transformatie en bewustzijnsgroei. Ze geeft een verbinding met de engelen.
Bergkristal verhoogt het spiritueel bewustzijn en versterkt het kanaal voor het ontvangen van hoge frequenties uit de engelenwereld.
De remedie is nog in onderzoek. Wij vinden het fijn om nog meer informatie over de Divine Love te ontvangen.