HOE HET MIDDEL BEPALEN

EERSTE WERK
Een anamnese maken, waarbij ik het volgende noteer:
 • bij acute ziekte de gegevens van de meest waarschijnlijke aanleiding
 • bij chronisch lijden de belangrijkste momenten uit de hele ziektegeschiedenis, om de grondoorzaak ervan op te sporen, die meestal berust
 • op een chronisch miasma
 • wat voelt u zelf
 • wat neemt uw omgeving aan u waar
 • wat ik aan/over uzelf observeer

De totaliteit van deze symptomen dienen uitsluitsel te geven over het middel dat u nodig heeft.
Dit middel weerspiegelt:
 • het innerlijke wezen van de klacht
 • de aandoening van de levenskracht die naar buiten weerspiegeld wordt

OPZOEKEN
 • volgens de vergaarde informatie verkregen uit de symptomatologie, de gesprekken met uzelf en uw omgeving, mijn eigen waarneming, wordt de informatie opgezocht in het Kent’s Repertory en de Materia Medica
 • uit de hoeveelheid van middelen, wordt dit gekozen die het frequentst voorkomt, dit wat door berekening wordt bekomen, en via de intuïtie van mijzelf wordt geselecteerd

BEPALEN VAN DE POTENTIE
voor de klassieke homeopathie worden de volgende schalen gebruikt:
 • Hahnemannse dynamische schaal (aangeduid met een cijfer+CH)
 • Korsakow schaal (aangeduid met cijfer+K)
 • LM-potenties, waarbij men vertrekt van een 3CH

hoe hoger de potentie, hoe minder middel er nog rest, maar hoe dieper het werkt

afhankelijk van de ernst van de verstoring, zal men voor een hogere of lagere potentie kiezen

OPVOLGEN
 • als het constitutionele middel bepaald is, geef ik de persoon 2 korreltjes van de verdunning die ik bepaald heb
 • na 2 à 4 weken is consult opnieuw nodig om te kijken of het middel reeds werkt
 • doet het middel zijn werk, dan hoef ik niets meer te geven, maar blijf ik wel opvolgen
 • treedt er opnieuw relaps (= terugval) op, dan zal ik het middel herhalen, eventueel in een andere potentie
 • sommige klachten dienen laag per laag weggewerkt te worden. Hiervoor is het noodzakelijk stapsgewijs het juist middel en potentie te bepalen, en te blijven opvolgen

EEN KLACHT -> 1 MIDDEL?
Zoals blijkt uit het bovenstaande, is het best mogelijk dat 2 mensen met een zelfde klacht, toch een ander homeopatisch middel toegediend krijgen. Dit komt omdat het middel is toegespitst op de totaliteit van de persoon. Iemand die kalm is en de klacht om 9:00 uur ’s ochtends krijgt, zal zeer waarschijnlijk een ander middel nodig hebben dan iemand die opvliegend is en waar de klachten pas in de avond toeslaan.