BACHBLOESEMS-REMEDIES
Bachremedies-H kopie 2
Als je uit balans bent, en je bent overweldigd door emoties, helpen Bach bloesems je snel opnieuw een gevoel van welbehagen terug te vinden. Het is een prachtig middel dat rechtstreeks op je emotionele gemoedstoestand reageert.
Het helpt kinderen rustiger te worden, hun angsten te overwinnen, weer bij zichzelf te komen.
Volwassenen kunnen de situaties opnieuw het hoofd bieden, de chaos ordenen en met de stroom meegaan.
Met Bachbloesems worden deze negatieve toestanden omgevormd in een positieve instelling en wordt de blokkade naar beter-worden weggenomen. Bachbloesems kunnen met elke willekeurige andere helingswijze gecombineerd worden. Zij verstoren de effecten van de andere werkwijzen niet.

Wat zijn Bachbloesems/remedies

De BachBloesem Remedies zijn het onderdeel van een in het begin van de 19e eeuw ontwikkelde geneeswijze, door de Engelse arts, bacterioloog, homeopaat en mysticus Dr. Edward Bach (1886-1836). Hij zocht naar antwoorden op zijn vele vragen rond ziekten en gezondheid. Maar hij concludeerde al snel dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat deze zich alleen op de fysieke aspecten van de patiënt richt. Na een zwerftocht door de natuur en onderzoek van bomen, bloemen, e.d. legde hij uiteindelijk het verband tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden van de mens. Dr. Bach ging ervan uit dat vele ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Deze methode heeft een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen. Het is een zachte remedie die mensen helpt af te rekenen met emotionele aandoeningen en een wankel evenwicht te herstellen.
Door te kijken naar de eigenschappen van bloemen, kunnen mensen meer inzicht verwerven in de persoonlijke problemen waarmee ze te kampen hebben. Zoals Dr. Bach zegt:

  • ziekte is slechts een geesteshouding die vaste vorm heeft aangenomen
  • behandel de mens en niet zijn ziekte
  • gezondheid is afhankelijk van de harmonieuze verbondenheid met onze ziel
  • P.S.
Deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheidstoepassingen te vervangen, maar is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kan doen - voor jezelf.


NIEUWETIJDSBLOESEMS-REMEDIES
Nieuwetijdsremedies kopie
Velen kennen de Bachremedies, die Dr. Bach heeft samengesteld, uitgeprobeerd en uitgebracht heeft onder de naam Bachremedies of bloesemremedies. De werking hiervan is gekend en beproefd. Nog altijd een mooie helper op emotioneel gebied en transformatorisch voor de gemoedsrust. Deze remedies werden bekomen in het begin van de vorige eeuw en waren zeer vernieuwend.
Waarom nieuwe bloesems/remedies?
Met het binnengaan van de jaren 2000 en de grote omwenteling op energetisch vlak in 2012, is de nood ontstaan aan nieuwe remedies, die beter aansluiten bij de nieuwe tijd waarin wij nu beland zijn. Bram Zaalberg (Nederlander) en een aantal gelijkgestelde zielen/mensen reisden sinds de jaren 2000 af naar verscheidene krachtplaatsen op aarde, waar energetische poorten en vortexen open gingen. Door de universele liefde te accepteren en door in verbinding te zijn met de eenheid, in samenwerking met de bron, kon de beschermende mantel van kracht, vreugde, grootsheid en genezende kracht van het universum indalen. Op deze manier ontstonden verscheidene nieuwe remedie

P.S.
Deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheidstoepassingen te vervangen, maar is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kan doen - voor jezelf.